حل تمرین فارسی پنجم/فصل چهارم،درس دوازدهم:درس آزاد(فرهنگ بومی۲)

فارسی پنجم ، صفحه ی ۸۹

درس آزاد : شب یلدا

شب یلدا یک جشن قدیمی ایرانی است که از گذشته های خیلی دوراز زمان داریوش یکم یعنی از سال ۵۰۲ قبل از میلاد، تاکنون برگزار می شود. یلدا به عنوان  طولانی ترین و تاریک ترین شب سال شناخته می شود. هر ساله درآ خرین روز ماه آذر این جشن برگزار می‌شود .در شب یلدا زمین آماده تاجگذاری زمستان میشود. جشن یلدا نمادی از امید به روشنایی و گذشتن از سیاهی است. در شب یلدا معمولا خانواده‌ها در منزل بزرگتر فامیل دور هم جمع می شوند و تا نیمه شب در کنار هم وقت می گذرانند و اشعار حافظ و شاهنامه می خوانند بزرگترها نیز با تعریف کردن خاطرات خود و داستان ها کوچکتر ها را سرگرم می کند از خوراکی های ویژه این شب آجیل ، میوه به ویژه انار و هندوانه است .رنگ قرمز این میوه ها به عنوان نماد درخشش زندگی است.نیاکان ما این آیین زیبا را برای ما به یادگار گذاشته اند تا بهانه‌ای باشد برای در کنار هم جمع شدن و قدر یکدیگر و قدر لحظه ها را دانستن. 

صفحه ی ۹۰

درست ونادرست

۱.یلدا از زمان ساسانیان در ایران برگزار می شود.

جواب۱: نادرست

۲.یلدا نماد امید به روشنایی و گذشتن از تاریکی است.

جواب۲: درست

درک مطلب

۱.چند نمونه از رسوم ایرانیان در شب یلدا را نام ببرید.

جواب۱: رفتن به منزل بزرگترها و شب نشینی و گذراندن وقت در کنار هم دیگر _ خواندن حافظ شاهنامه _ خوردن هندوانه ،انار ،آجیل

۲.نیاکان ما چرا آیین هایی مثل شب یلدا را برای ما به یادگار گذاشته اند.

جواب۲:.نیاکان ما این آیین زیبا را برای ما به یادگار گذاشته اند تا بهانه‌ای باشد برای در کنار هم جمع شدن و قدر یکدیگر و قدر لحظه ها را دانستن.

۳.سرخی میوه های یلدا نماد چیست؟

جواب۳: رنگ قرمز این میوه ها به عنوان نماد درخشش زندگی است

۴.جشن یلدا نماد چیست؟

جواب۴:جشن یلدا نمادی از امید به روشنایی و گذشتن از سیاهی است.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۹۵

درک و دریافت

۱.چرا کودک را بر دامنه کوه البرز گذاشتند؟

جواب۱: چونکه زال از نظر ظاهری با سایر کودکان متفاوت بود او موهای سپید داشت و شبیه فرزند معمولی انسان نبود وسام از ترس از اینکه مورد تمسخر وپرسش قرار گیرد اورا بر دامنه البرز گذاشت.

۲. رفتار سام با سیمرغ چه فرقی داشت؟

جواب۲: سام با وجود این که آن کودک فرزند او بود و ازجنس خودش بود اما فقط به دلیل یک تفاوت ناچیز اورا رها کرد و به مرگش راضی شد اما سیمرغ با اینکه آن کودک از جنس خودش نبود اما دلش به حال بی‌پناهی او سوخت و او راپرورش داد.

۳. در این داستان رفتار کدام شخصیت را نمی پسندید ؟چرا ؟

جواب۳: سام ، چون چون رفتار او دور از انسانیت بود و فرزندش را رها کرد.

[tie_list type=”minus”][/tie_list]

صفحه ی ۹۶

حکایت

مفهوم این حکایت با کدام مثل تناسب دارد ؟

  • قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید
  • بخور تا توانی به بازوی خویش
  • هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد
  • عقل سالم در بدن سالم است
  • بخور بخواب کارمن است ، خدانگهدار من است

 

جواب: عقل سالم در بدن سالم است.

error: Content is protected !!