حل تمرین فارسی پنجم/فصل ششم،درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

فارسی پنجم ، صفحه ی ۱۲۶

درست ونادرست

۱.حسین با شنیدن پاسخ های ساده  آرام می شد .

جواب۱: نادرست

۲. طبیب می کوشید با پاسخ های ساده و کودکانه او را آرام کند.

جواب۲: درست

۳.تلاش حسین حتی در زمان بیماری مادر هم ،چشمگیر بود .

جواب۳: درست

درک مطلب

۱.دو راه دستیابی به شناخت و آگاهی، کدام است؟

جواب۱: خوب دیدن و خوب گوش کردن و فکر کردن

۲. شما چه شباهتی بین خود و حسین( ابن سینا )می بینید؟

جواب۲: کنجکاوی و  داشتن علاقه و احترام به علم و دانش

۳.علت حیرت طبیب در برابر پرسش های حسین چه بود؟

جواب۳: اینکه پرسش های او اینقدر موشکافانه بود و فراتراز سنش بود طبیب فکر می کرد می تواند او را با جواب های کودکانه آرام کند اما او دست بردار نبود وبه دنبال علت هر چیزی بودو طبیب ازین رفتار حیرت زده شد.

۴.این درس، چه پیامی دارد؟

جواب ۴:با داشتن تلاش و پشتکار و علاقه به کسب علم و دانش می توانیم مثل ابن سینا موفق و ماندگار شویم.

صفحه ی ۱۲۷

تصویرخوانی وصندلی صمیمیت

۱. خوب دیدن : تصویر را با دقت ببینید وبه جزئیات توجه کنید.

۲.اندیشیدن:  برای درک ارتباط میان اجزای تصویر ،فکر کنید و مطالبی را که از آن برداشت کرده اید ،در ذهن خود مرور کنید.

۳.یافتن: بعد از درک محتوا موضوع صحبت خود را مشخص کنید .

۴. گفتن: هر وقت آماده شدید روی صندلی معلم بنشینید و درباره موضوع انتخاب شده برای دوستانتان صحبت کنید.

۵.سنجیدن :نظرتان را در مورد شنیده ها در سه بخش بیان کنید:

  • بخش های خوب
  • اشاره به کاستی ها
  • پیشنهادها

جواب:

موضوع: نخ ریسی

در تصویر نخ ریسی زنان زحمتکش عشایر را میبینیم آنها به وسیله دوک که ابزاری ساده و معمولا از جنس چوب یا آهن است ، پشم گوسفند را به نخ تبدیل می‌کنند.دوک نخ ریسی اولین وسیله ی پارچه بافی است که با آن می توان  الیاف را به رشته های بلند و محکم تبدیل کرد از این رشته ها برای گلیم بافی و قالی بافی و…استفاده می شود.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

صفحه ی ۱۲۹

خوانش  و فهم  

۱. در متن شعر، “چشمه و سنگ” با چه ویژگی هایی توصیف شده اند ؟

جواب۱:

  • چشمه: آرام ، امیدوار ، پر تلاش
  • سنگ  :سخت وبزرگ ، نامهربان ، خودخواه، لجباز

۲.خوانش بیت دوم و چهارم چه تفاوتی با هم دارد؟ چرا؟

جواب۲: بیت دوم چشمه از سنگ خواهش و درخواست می کند پس بیت باید به آرامی ونرمی خوانده شود. بیت چهارم جواب تند و بانامهربانی سنگ به چشمه است پس باید باغرور و تندی و نامهربانی خوانده شود.

error: Content is protected !!