حل تمرین فارسی ششم/فصل چهارم،درس نهم:رنج هایی کشیده ام که مپرس

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۱

۱. چرا دهخدا پایبند نام نبود؟

جواب۱: چون نام و شهرت را فانی می دانست.

۲.ارزش و عظمت لغتنامه دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟

جواب۲:شاهنامه ، بخاطر عظمت و بزرگی کتاب او و سال هایی که صرف آن کرده

۳. چرا دهخدا آخرین دقایق عمر خود را با غزل حافظ به پایان برد ؟

جواب۳: چون همه عمرش را با اشعار فارسی مأنوس شده بود در لحظه مرگ هم یکی از همین اشعار زیبا را خواند تا آرامش پیدا بکند.

۴. چهار اتفاق مهم دوران زندگی دهخدا را به ترتیب بیان کنید؟

جواب۴:

  • یادگیری علوم قدیم از سن ۴سالگی
  • یادگیری زبان فرانسه
  • نوشتن لغت نامه و تحقیق و مطالعه و پژوهش فراوان برای گردآوری واژگان و اصطلاحات
  • درگذشت مادرش

۵.دوران تحصیل خود را با دوران تحصیل دهخدا مقایسه و تفاوت ها و شباهت های آنها را بیان کنید.

جواب۵: در آن دوران  شرایط تحصیل سخت تر بود.

تفاوت : در آن دوران  شرایط تحصیل سخت تر بود، در آن دوران تعداد استادان و معلمان کم بود ، دسترسی به منابع درسی و کتاب ها و جزوه ها سخت ومحدود بود

شباهت: استفاده از علم معلمان

صفحه ی ۷۳

خوانش و فهم

۱. آخرین دوبیتی به چه مفهومی اشاره دارد؟

جواب۱: ظهور مهدی (عج)

۲.در اولین دوبیتی “بی” به چه معناست؟

جواب۲: است _ باشد

۳.در کدام قسمت از خوانش مصراع” باران اجابت تو را میطلبم “مکث وجود دارد؟چرا؟

جواب۳: به این صورت تا معنا درست منتقل شود:

باران اجابت تورا ، می طلبم.

حتما ببینید

حل تمرین انگلیسی هفتم/درس هشتم

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۴۵   listening and reading listen to the conversation and …

error: Content is protected !!