حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوازدهم: روزی برای همه بچه‌ها

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 85

حضرت مهدی _ عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه _ با خود چه هدیه‌هایی می‌آورد؟

تصویر اول: دانش                          تصویر دوم: دوستی                               تصویر سوم: عدالت

تصویر چهارم: آرامش                    تصویر پنجم: صلح

هر یک از این هدیه‌ها چطور باعث خوشحالی همه‌ی مردم جهان می‌شوند؟

با ظهور امام زمان _ عجل الله فرجه _ صلح و عدالت درجهان فراگیر می‌شود و مردم با آرامش کنار هم زندگی می‌کنند و دوستی و محبت بین مردم زیاد می‌شود و کسی دیگری را آزار نمی‌دهد و همچنین با ظهور امام علم و دانش به بالاترین حد خود می‌رسد.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 85 

وقتی امام زمان _ عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه _ ظهور کند:

  • مردم با یکدیگر در صلح و آرامش زندگی می‌کنند.
  • دنیا سرشار از عدالت می‌شود.
  • بدی‌ها از بین می‌رود و مردم همدیگر را اذیت نمی‎‌کنند.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 86 

به نظر شما میان درس و مفهوم این آیه چه ارتباطی وجود دارد؟

 با ظهور امام زمان _عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه_ عدالت در جهان فراگیر می‌شود و ظلم و ستم و باطل از بین می‌رود. مردم با آرامش زندگی می‌کنند این آیه هم این وعده را حتمی دانسته است.

 

هدیه‌های آسمان چهارم: دعا کنیم صفحه 86

برای زیبا‌تر شدن جهان چه آرزوهایی دارید؟

آرزو می‌کنم هیچ جنگی در جهان وجود نداشته باشد و همه با آرامش زندگی کنند. هیچ ظلمی نباشد و هیچ فاصله و تفاوتی بین فقیر و ثروتمند نباشد.

برای رسیدن به این آرزوها چه دعایی می‌کنید؟

ظهور آقا امام زمان _عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه_

برای آمدن این روز دعا کردن کافی است؟ یا باید..

برای ظهور امام علاوه بر دعا باید شرایط ظهور را مهیا کنیم.

 

 

error: Content is protected !!