حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفتم: رنگین کمان جمعه

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 52

با کمک معلّم خود، شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید:

نماز جمعه، دو رکعت است. به کسی که نماز جمعه را برای مردم می‌خواند، امام جمعه می‌گویند. امام جمعه ابتدا دو خطبه می‌خواند و سپس همه برای خواندن نماز آماده می‌شویم. در رکعت اول، نیّت می‌کنیم و بعد از امام جمعه تکبیرةالحرام می‌گوییم؛ یعنی می‌گوییم: الله اکبر

سپس امام جمعه، حمد و سوره را می‌خواند و ما ساکت هستیم و به آن گوش می‌دهیم. آنگاه امام، دست‌ها را برای قنوت به آسمان بلند می‌کند و دعا می‌کند. ما نیز دست‌ها را به آسمان بلند می‌کنیم و دعا می‌کنیم. سپس رکوع و دو سجده را انجام می‌دهیم.

در رکعت دوم نیز امام جمعه، حمد و سوره را می‌خواند و ما ساکت هستیم. بعد امام جمعه به رکوع می‌رود و ما نیز به رکوع می‌رویم. 

امام جمعه بعد از رکوع می‌ایستد؛ دستها را برای قنوت بالا می‌آورد و قنوت را می‌خواند و دعا می‌کند. ما نیز قنوت می‌گیریم و دعا می‌کنیم.

امام جمعه بعد از قنوت بالافاصله به سجده می‌رود و ما نیز به سجده می‌رویم.

بعد از دو سجده می‌نشینیم و ذکر تشهّد و سلام را همراه با امام جمعه می‌خوانیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بررسی کنید صفحه 53

باتوجه به آن‌چه خواندید، چه تفاوتی میان نماز جمعه و یک نماز دو رکعتی هست؟

در نماز جمعه:

دو خطبه و سخنرانی دارد.

در پایان رکعت دوم، ابتدا به رکوع می‌رویم و سپس قنوت می‌خوانیم.

در یک نماز دو رکعتی:

یک قنوت می‌خوانیم

در پایان رکعت اول به رکوع می‌رویم و قنوت نمی‌خوانیم.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 54

این آیه را بخوانید، به نظر شما چرا خواندن نماز جمعه، این‌قدر سفارش شده است؟

  • اتحاد و همدلی بین مردم و مسلمانان جهان بیش‌تر می‌شود
  • نمازگزاران برای تمام مسلمانان جهان به صورت دسته جمعی دعا می‌کنند.
  • در خطبه‌های نماز جمعه درباره دین و اخلاق صحبت می‌شود.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: بگرد و پیدا کن صفحه 54

مراحل غسل را به ترتیب شماره گذاری کنید.

مرحله اول: تصویر وسط

مرحله دوم: تصویر سمت چپ

مرحله سوم: تصویر سمت راست

 

هدیه‌های آسمان پنجم: به کار ببندیم صفحه 55

یاتوجّه به کارهای خوبی که باید روز جمعه انجام دهید، یک برنامه مناسب برای خودتان بنویسید.

برعهده دانش آموز

هدیه‌های آسمان پنجم: دعا کنیم صفحه 55

روزهای جمعه، دعا می‎‌کنم که امام زمان (عج) ظهور کند و همه مریضان شفا پیدا کنند. از خدا می‌خواهم که مرا در کارهایم یاری کند و مرا از انجام دادن کارهای اشتباه باز دارد.

 

هدیه‌های آسمان پنجم: با خانواده صفحه 56

نماز جمعه در شهر شما در چه مکانی برگزار می‌شود؟ 

مصلّی 

نام امام جمعه‌ی شهر شما چیست؟

حاج آقا شکوری

error: Content is protected !!