حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هشتم:My Favorite Food

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هشتم:My Favorite Food

Reading صفحه 62 و 63

١ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.)

شما برای حفظ سلامتی و تقویت بدنتان به تمامی انواع غذاها نیاز
دارید. پزشکان میگویند که بهتر است غلاتی مانند نان مصرف
کنید. باید تخم مرغ و پنیر بخورید و شیر بنوشید. همچنین باید
گوشت، ماهی و حبوبات مصرف کنید. پزشکان همچنین می گویند
ّ که نیاز دارید هر روز مقدار زیادی میوه و سالاد میل کنید. اما
توصیه میشود بیش از اندازه موادغذایی مانند کیک و بستنی که
روغن یا شکر فراوانی دارند نخورید. همچنین لازم است آب کافی
بنوشید.

You need all kinds of foods to keep your body strong and healthy.
Doctors say you should eat grains, like bread. You should eat eggs,
cheese, and drink milk. You should also eat meat, fish, and beans.
Doctors also say you need to eat plenty of fruits and salad every
day. But you should not eat too many foods with lots of fat or sugar
such as cake and ice-cream. You also need to drink enough water.

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

2ــ دبیر زبان انگلیسی جدول زیر را به شما داده تا غذاها و نوشیدنی های مورد عالقة خود را مشخص کنید. دور آنها خط بکشید.

(برعهده ی دانش آموز)

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

3ــ در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموختهاید کلماتی را که میتوانید بخوانید، مشخص کنید.

(بر عهده ی دانش آموز )

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

Writing صفحه  64 و 65 

4ــ معلم زبان انگلیسی از شما خواسته است تا برای موارد زیر فلش کارت بسازید. معادل انگلیسی تصاویر را در جاهای خالی بنویسید.

one=date     /  two=rice and kebab    / three=water /    four=salad
one=rice         /       two=fruits       /      three=apple     /       four=tea
one=cake      /     two=bread   /       three=chicken      /      four=milk

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

5 ــ شما با تمامی حروف الفبای انگلیسی آشنا شدید. سعی کنید با این حروف، کلماتی انگلیسی بنویسید که در زبان فارسی نیز از آنها استفاده میشود.

a, k, m, e, b, p, i, t, n, u, s, g, d, l,r, f,v, w, h, o, x, y,c, j, q , z

cake Microwave Noodle Television
zip Cream Microphone Omelet

[divider style=”solid” top=”20″ bottom=”20″]

6  ــ غذاهای دلخواه خود و اعضای خانوادهتان را برای وعده های غذایی در جدول زیر بنویسید.

(جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند ولی نمونه ای از آن را حل کرده ایم)

Dinner Lunch Breakfast Name
mashed potato(پوره سیب زمینی) rice and kebab cheese and bread Amir Mohebi
bread and kebab chicken  omelet Maryam Mohebi
error: Content is protected !!