حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوم: در پناه ایمان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 24

آیه زیر را بخوانید و باتوجه به معنای آن یکی دیگر از آثار ایمان به خدا را بیان کنید.

ایمان به خدا رستگاری دنیا و آخرت را در پی دارد.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 27

با توجه به این حدیث، بیان کنید دوستی با افراد فاسد چگونه موجب از بین رفتن ایمان می‌شود؟

انسان را از یاد خدا غافل می‌کند و به سوی گناه سوق می‌دهد.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 28

به نظر شما چه ویژگی‌هایی در حضرت مریم و آسیه وجود داشت که خداوند آنان را به عنوان الگو معرفی می‌کند؟

در این آیه دو ویژگی خاص برای حضرت آسیه بیان شده است:

  • اعتقاد محکم 
  • بیزاری از ظالمان و فرعونیان 

و خداوند در قرآن ویژگی‌های زیادی برای حضرت مریم بیان نموده است برای مثال: مظهر عفاف، بهترین زنان دوره خود، دختری عابد و بسیار راستگو و ….

 

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 29

1- توضیح دهید چرا با اینکه از خوبی برخی کارها آگاهیم؛ اما آن کارها را انجام نمی‌دهیم؟

علم و معرفت مانند چراغی است که راه را برای ما نشان می‌دهد ولی برای راه رفتن تنها چراغ لازم نیست بلکه علاوه بر آن  انگیزه‌ی انجام آن عمل هم نیاز است و آن انگیزه ایمان انسان‌هاست.

2- دو مورد از راه‌های تقویت ایمان به خدا را بنویسید.

  • یاد و ذکر خداوند
  • تفکر در جهان خلقت و آفرینش

3- مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود انسان‎‌های مومن از آرامش روحی برخوردار باشند، چیست؟

کسی که به خداوند ایمان دارد از آینده این دنیا و خود خبر داشته و مکان و مقصد نهایی خود را نزد خدا درمی‌یابد بنابراین در برابر خطر و ناملایمات دنیا دچار استرس و ناراحتی نمی‌شود.

 

error: Content is protected !!