حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوم: اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 6

1- نام مسجد محله شما چیست؟

مسجد علی ابن ابیطالب

به کمک بزرگ‌ترها پرس‌و‌جو کنید که در مسجد محله شما چه فعالیت هایی امجام می‌شود. آن‌گاه در کلاس در این باره صحبت کنید. (با توجه به آنچه در کتاب هدیه‌های آسمان یاد گرفته‌اید.)

برگزاری نماز جماعت، فعالیت‌های فرهنگی

 

2- برای بهتر شدن بوستان محله‌تان، چه پیشنهادی دارید؟

کاشت درخت و گل‌ در محوطه بوستان، محافظت و گیاهان، حفظ نظافت محوطه و …

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 7

1ــ در تصویر (1) چه چیزهایی میبینید؟ بیان کنید.

درشکه، ماشین، ساختمان، درخت

در تصویر (2) چه چیزهایی تغییر کرده است؟ شباهت‌ها و تفاوت‌ها کدام‌اند؟

محل درختان، ساختمان جدید در کنار ساختمان قدیمی، وسایل حمل و نقل جدید

 

حتما ببینید

حل تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم …

error: Content is protected !!