حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهارم: نقشه‌ی محله‌‌‌ی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 15

١ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 (دیدن منظره از بالا) را در کلاس انجام دهید.

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 17

کاربرگه‌ی شماره‌ی 4 (راهنمای نقشه) را در کلاس انجام دهید.

حتما ببینید

حل تمرین انگلیسی هفتم/درس هشتم

انگلیسی هفتم ، صفحه ی ۴۵   listening and reading listen to the conversation and …

error: Content is protected !!