حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هشتم: همدلی و همراهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 83

به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به عنوان برترین اندوخته و سرمایه معرفی شود و از سوی دیگر به عنوان پاره‌ای از آتش؟

دوست اگر خوب باشد و انسان را به راه راست هدایت کند به عنوان برترین اندوخته و اگر دوست بد باشد و انسان را از راه دین و خدا خارج کند به عنوان پاره‌ای از آتش معرفی می‌شود.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 84

شاید شما نمونه‌هایی از این اثرپذیری تدریجی را از دوستان پیرامون خود دیده باشید. این نمونه‌ها را برای دوستان خود بیان کنید.

در دوستی با دوست خوب فرد نسبت به خدا و تعالیم دینی و اعمال عبادی گرایش پیدا می‌کند و خوش رفتار می‌شود و سعی می‌کند اعمال نیک را در خود پرورش دهد.

در دوستی با دوست بد فرد به تفریحات ناسالم و اعتیاد و بیماری‌های روحی روانی گرایش پیدا می‌کند و باعث می‌شود انسان از خدا و گرایشات نیک دور می‌شود.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 87

فرهاد به همراه خانواده خود به یک محله جدید آمد. او در این محل با یکی از همسن و سالان خود، که در همسایگی‌شان بود، دوست شد؛ اما باگذشت زمان، رفتارهایی از او دید که متوجه شد که وی دوست مناسبی نیست. فرهاد اکنون بر سر یک دوراهی است؛ از یک سو نمی‌خواهد به دوستی خود با او ادامه دهد و از سوی دیگر نمی‌داند که چگونه می‌تواند به این دوستی نامناسب پایان دهد. شما چه پیشنهادهایی به او می‌دهید؟

در برخورد خود با دوست نامناسب قاطع باشد و راستی پیشه کند و از خانواده و بزرگ‌ترهای خود مشورت بگیرد و سعی کند زمان باهم بودنشان را کم کند تا زمانی که به دوستی خود پایان دهد و می‌تواند همزمان دوست خوبی پیدا کند و او را جایگزین دوست نامناسب خود کند.

 

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 89

به نظر شما چگونه می‌توان از ایجاد دلبستگی‌ها و علاقه‌های افراطی در دوستی‌ها جلوگیری کرد؟ و اگر کسی دچار این اشتباه شود، چگونه می‌تواند خود را از این وابستگی نجات دهد؟

  • توجه عبادت
  • توجه کردن به عواقب دلبستگی‌ها و علاقه‌های افراطی 
  • پرهیز از بیکاری و و منظم کردن ارتباط با شخص مورد نظر

 

پیام‌های آسمان نهم: خودت را امتحان کن صفحه 93

1- چرا انتخاب دوست در دوران نوجوانی از اهمیت بسیاری برخوردار است؟

دوران نوجوانی دوران بسیار حساسی است زیرا در آن دوران عواطف انسانی در حال رشد و شکوفایی است و برقراری رابطه دوستی در این دوران به این شکوفایی کمک می‌کند و باعث پرورش دوستی و حس محبت بین افراد می‌شود. زمانی که پیوند دوستی بین دو دوست ایجاد می‌شود آن دو دوست از هم تاثیر می‌پذیرند و میزان این تاثیرپذیری در نوجوانان بالاست و این تاثیر پذیری به حدی می‌رسد که فرد می‌خواهد مانند دوست خود رفتار کند و همانند او باشد.

2- چرا در روایات به دوری از دوستی با افراد نادان سفارش شده است؟

زیرا افراد نادان مشورت‌های نادرست و اشتباهی به دوستان خود می‌دهند و زمینه انحراف و لغزش آن‌ها را فراهم می‌کنند.

3- دو مورد از کارهایی را بیان کنید که برای میانه‌روی در دوستی‌هایمان باید انجام دهیم. 

  • پرهیز از علاقه افراطی
  • پرهیز از گفتن تمام اسرار به دوست

4- با توجه به آیات 28 و 29 سوره فرقان، حال و روز کسانی را که در دنیا، دوستان خوبی انتخاب نکرده‌اند، بیان کنید.

  • دو دست خود را با دندان می‌گزند.
  • آرزوی همراهی با پیامبر را می‌کنند.
  • از انتخاب دوستان بد افسوس می‌خورند.
  • از گمراهی از یاد خدا به واسطه دوست گمراه پشیمان می‌شوند.

5- همنشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟

به شمشیری زهرآلود تشبیه شده‌اند که اگرچه ظاهرشان براق و زیباست اما اثری خطرناک دارند.

 

پیام‌های آسمان نهم: پیشنهاد صفحه 93

در اشعار و ضرب‌المثل‌های ما مطالب فراوانی دربارۀ دوست هست. چند نمونه از آنها را پیدا کنید و در کلاس بخوانید.

دوست آنست که گیرد دست دوست /  در پریشان حالی و درماندگی

ریسمانی گردنم افکنده دوست /  می‌کشد هرجا که خاطرخواه اوست

دشمن دانا بِه از نادان دوست

 

 

error: Content is protected !!