حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و یکم: تقویم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 94

2ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای 13 آبان و 11 و 12 اردیبهشت را در آن پیدا کنید و بگویید چه روزهایی هستند.

13 آبان: روز دانش‌آموز

11 اردیبهشت: روز جهانی کارگر

12 اردیبهشت: شهادت استاد مرتضی مطهری – روز معلم

 

3ــ روز تولّد خود و یکی از اعضای خانواده‌تان را در تقویم پیدا کنید.

به عهده دانش‌آموز

 

4ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 13 (خواندن و درست کردن تقویم) را در کلاس انجام دهید.

کاربرگه شماره 13:

 

1ــ روز تولّد امین 18 مرداد است. او تولّدش را در کدام روز هفته جشن می‌گیرد؟

شنبه

 

2ــ پدر یاسمن روز 9 بهمن به مأموریت رفت و گفت که 6 روز دیگر برمی‌گردد. پدر او چه روزی به خانه برمی‌گردد؟

15ام بهمن روز چهارشنبه

 

3ــ ماه مرداد و ماه بهمن هر یک چند روز دارد؟

مرداد 31 و بهمن 30 روز

4ــ در کدام ماه تعداد روزهای تعطیل بیشتر است؟ چرا؟

مرداد، چون این ماه 31 روز است و تعداد روزهای جمعه در این ماه بیشتر است.

5ــ سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی چه روزی است؟ روی تقویم آن را پیدا کنید و دورش خط بکشید.

22 بهمن

6ــ آخرین روز ماه مرداد، کدام روز هفته است؟

جمعه

7ــ روی تقویم امسال، ماه اسفند را پیدا کنید و عددهای آن‌را به این جدول انتقال دهید. روزهای تعطیل را رنگ قرمز بزنید.

 

error: Content is protected !!