حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیستم: نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90

1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید.
الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به چه نکاتی اشاره کرده است؟

ارزش شهدا و جایگاه‌ آن‌ها – عظمت و زیبایی‌های ایران – ویژگی‌های اخلاقی مردم

ب) چرا شاعر نقشه‌ی ایران را غرق بوسه می‌کند؟

چون کشورش برای او ارزشمند است و وطن خود را مثل خانه‌‌ی خود می‌داند.

 

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 92

1ــ در چه مراسمی پرچم جمهوری اسلامی ایران را بالا می‌برند؟ در این باره پرس‌وجو کنید و نتیجه را به کلاس گزارش دهید.

سرود ملی، مسابقات ورزشی، جشنواره‌ها، همایش‌ها و …

error: Content is protected !!