حل تمرین قرآن چهارم/ درس سوم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 18

 

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 19

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 19

در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها وصل کنید.

 

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!