حل تمرین قرآن چهارم: درس پنجم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 27

معنی کلمات زیر را بنویسید.

حَبلِ اللهِ: ریسمان خدا

به نظر شما منظور از «حَبلِ اللهِ» (ریسمان خدا) چیست؟

ریسمان وسیله اتصال به یک چیز است که می‌توان با آن خود را نجات داد. در این‌جا منظور از ریسمان الهی همان قرآن، پیامبر و امامان معصوم است که که ما به وسیله آنان به خدا متصل و نجات می‌یابیم.

 

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 30

 

 

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!