حل تمرین قرآن چهارم/ درس پانزدهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 94

معنی لغت زیر را بنویسید.

طَعام: غذا

چرا انسان باید به غذایش دقت کند؟

زیرا غذای حرام در زندگی انسان تاثیر بدی می‌گذارد.

 

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 96

 

قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 97

 

error: Content is protected !!