حل تمرین قرآن پنجم/ درس پنجم

قرآن پنجم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 38

 

قرآن پنجم: جلسه سوم فعالیت صفحه 40

2- کدام جمله از آیات جلسه‌ی اول با پیام قرآنی درس شباهت دارد؟

وَ بِعَهدِ اللهِ اَوفوا: و به پیمان خدا وفا کنید.

 

قرآن پنجم: جلسه چهارم تمرین سوم صفحه 42

در عبارات تمرین بالا، زیر حروف ناخوانا خط بکشید و همچنین اتصالات را با فلش نشان دهید.

error: Content is protected !!