حل تمرین قرآن ششم/ درس اول

قرآن ششم: جلسه اول تمرین چهارم صفحه 3

 

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 5

قرآن ششم: جلسه چهارم فعالیت دوم صفحه 8

ـ آیه‌ی 103 سوره‌ی نساء را بخوان و بگو كلمه‌ی «صـلاة» چند بار در این آیه آمده است؟

سه بار

 

 

 

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!