حل تمرین قرآن ششم/ درس دوم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 12

قرآن ششم: جلسه سوم پیام قرآنی صفحه 14

این پیام قرآنی را در آیات درس پیدا کنید و شماره آیه‌ی آن را در جای خالی پیام قرآنی بنویسید.

سوره فتح آیه 1

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی هفتم/ Lesson4: My Family

زبان انگلیسی هفتم: Speaking and Writing صفحه 25   زبان انگلیسی هفتم: Your Conversation صفحه …

error: Content is protected !!