حل تمرین قرآن ششم/ درس سوم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 19

 

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 21

با مراجعه به آیات صفحه‌ی قبل، شماره‌ی آیه‌ی پیام قرآنی را در قسمت خالی آن بنویسید.

سوره حجرات آیه 11

 

قرآن ششم: جلسه سوم انس با قرآن در خانه صفحه 21

2- با كسانی كه از دیگران عیب جویی می‌كنند و به آن‌ها لقب ناپسند می‌دهند، خوب است چگونه رفتار کنیم؟ 

به آرامی و به مهربانی در جایی خلوت کار زشتش را به او تذکر دهیم و از او بخواهیم که دیگر این کار را انجام ندهد چون ممکن است دل کسی را با این القاب زشت بشکند.

 

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!