حل تمرین قرآن ششم/ درس هفتم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 46

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 46

معنای کلمات زیر را بنویس، این‌ها همه نام‌ها و صفات خداوند است.

رَبّ: پروردگار                     رَحمن: بخشنده                    عَلیم: دانا                          سَمیع: شنوا

بَصیر: بینا                         رَزّاق: بسیار روزی دهنده

 

قرآن ششم: جلسه سوم فعالیت صفحه 48

بررسی كنید پیام قرآنی این درس در سوره‌ی قمر چند بار تكرار شده است؟ آن را بخوانید.

چهار بار

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!