حل تمرین قرآن ششم/ درس یازدهم

قرآن ششم: جلسه دوم کاردرکلاس صفحه 76

 

قرآن ششم: جلسه دوم انس با قرآن در خانه صفحه 76

آیه‌ی 25 سوره حدید (آیه‌ی قسط) را که در این جلسه آمده است، بخوان و سه وسیله‌ای را که با آهن ساخته شده است و در خانه از آن استفاده می‌شود، نام ببر.

در، پنجره، سنجاق، قیچی، قاشق، چنگال و ….

 

error: Content is protected !!