حل تمرین زبان انگلیسی هفتم/ Lesson3: My Age

زبان انگلیسی هفتم: Sounds and Letters صفحه 19

.Circle the month and day of your birth in the tables below

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم: Speaking and Writing صفحه 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زبان انگلیسی هفتم:  Your Conversation صفحه 21

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!