حل تمرین زبان انگلیسی هشتم/ Lesson1: My Nationality

زبان انگلیسی هشتم: Now do the rest of the puzzle in pairs صفحه 16

 

 

حتما ببینید

حل تمرین زبان انگلیسی نهم/ Lesson3: Festivals and Ceremonies

زبان انگلیسی نهم: Find it صفحه 57     زبان انگلیسی نهم: Reading, Speaking, Listening …

error: Content is protected !!