حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفتم: جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45 1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 37 باتوجه به نقشه: 1- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از 300 گونه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پنجم: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 32 1- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم‌های توندرا، تایگا، جنگل‌های بارانی استوایی،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس هفتم: طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 34 همفکری کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٠را در کلاس کامل کنید. کاربرگه 10: منابع انرژی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس ششم: محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 26 غلات، حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. همفکری کنید

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 22 1- با توجه به نقشه صفحه 21 بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16 1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس پنجم: عوامل موثر در کشاورزی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 25 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی ٥ را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 5: عوامل موثر

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس چهارم: چگونه تصمیم بگیریم؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 19 تصمیم‌گیری کنید. کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 و 4 را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 3:

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوم: حرکات زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 11 1- الف) در زندگی روزانه ،ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ استفاده برای فرائض دینی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس سوم: تصمیم‌گیری چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 17 همفکری کنید و بگویید به نظر شما هر کدام از این تصمیم‌ها مثبت است

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 4 1- الف) پرس و جو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس دوم: آداب دوستی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 14 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی (1) و (2) را انجام دهید. کاربرگه 1: درس گفتن

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و چهارم: قاره استرالیا و اقیانوسیه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 160 1- به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و سوم: قاره آمریکا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 154 1- نقشه کاربرگه شماره (17) قاره آمریکا را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و دوم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی آفریقا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 145 1- کاربرگه شماره (16) نقشه‌خوانی آفریقا را در کلاس انجام دهید. کابرگه شماره (16)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نوزدهم: ویژگی‌های منطقۀ جنوب غربی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 122 1- روی نقشه، مسیر سه ضلع مثلثی که منطقه جنوب غربی آسیا را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیستم: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 129 به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری به پرسش‌ها، پاسخ دهید. 1- چرا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هجدهم: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 114 1- نقشه پراکندگی جمعیت در آسیا را با نقشه ناهمواری‌ها و آب و هوا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفدهم: ویژگی‌های طبیعی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 107 1- با توجه به نمودار، وسعت قاره‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. آسیا آفریقا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات هشتم/ درس شانزدهم: پیروزی فرهنگ بر شمشیر

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 101 1- به تصویر گنبد سلطانیه ،مسجد جامع ورامین و ارگ علیشاه تبریز دقت کنید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پانزدهم: حمله چنگیز و تیمور به ایران

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 93 1- آیا به نظر شما علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس چهاردهم: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 86 1- کاربرگه شماره (9)، (شخصیت‌های تاریخی) را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره (9)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس سیزدهم: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 82 1- چرا در بین سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوازدهم: عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسلامی

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 70 1- با توجه به متن درس، آیا سلسله‌های ایرانی از نظر رابطه با خلافت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس یازدهم: ورود اسلام به ایران

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 65 1- کاربرگه شماره (7)، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید. کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دهم: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 57 1- پس از مطالعه درس، با یکدیگر همفکری کنید و دلیل بروز فتنه‌ها و

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نهم: ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 49 1- کاربرگه شماره (5) عصر جاهلیت را انجام دهید. کاربرگه شماره 5 عصر جاهلیت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هشتم: رسانه‌ها در زندگی ما

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 43 2- آیا میدانید پلیس فتا چیست؟ در این باره تحقیق کنید و برخی خدمات

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفتم: ارتباط و رسانه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 39 2- الف) متن سیر تحول رسانه‌ها را بخوانید و چهار تحول مهم در ارتباطات

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس ششم: قوه قضائیه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 30 1- چرا والدین حق دارند از فرزندانشان بپرسند به کجا می‌روند؟ با چه کسانی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پنجم: آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 24 1- متن زیر را بخوانید و دربارهٔ آن گفت ‌و گو کنید: کدامیک از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس اول: دوستی

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8 به عهده دانش‌آموز   مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9 به عهده دانش‌آموز  

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و دوم: روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97 ١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و یکم: تقویم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 94 2ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای 13 آبان و 11 و 12 اردیبهشت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیستم: نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90 1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید. الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 85 1ــ آیا در منطقه‌ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آن‌ها نسبت به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هجدهم: پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 83

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس چهارم: وظایف دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 21 3- کاربرگه شماره (2) دولت را انجام دهید. کاربرگه شماره 2 دولت 4- گفت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس سوم: ساختار و تشکیلات دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 15 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی او چگونه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ تمایل به کارهای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس اول: تعاون (1)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 3 1- گفت‌ و گو کنید. الف) شباهت‌های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ جلوه‌هایی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 146 1- همفکری کنید و با توجه به تصاویر، اجزای لباس را در هر یک

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و دوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 138 1- همفکری کنید و پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز نام ببرید که

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133 1- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 124 1- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 119 1- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمرو هخامنشیان در صفحه 126

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 110 1- کاربرگۀ شمارۀ (16) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید.  کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 104 1- به تصاویر بالا دقت کنید. چه آثاری مشاهده می‌کنید؟ آیا این آثار با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 96 3- آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا را شنیده‌اید؟ چه احساسی نسبت به آن

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پانزدهم: گردشگری چیست؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 91 2- شما تاکنون کدامیک از انواع گردشگری را تجربه کرده‌اید؟ در کلاس بگویید. نوع

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 79 1- همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه فعالیت‌هایی (در منزل،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سیزدهم: جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 74 1- نقشه خوانی: با توجه به نقشه و راهنمای آن، ابتدا جمعیت کشورها را

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 65 1- گفت وگو کنید: با توجه به اطلاعاتی که از تخریب زیستگاه‌‌ها به دست

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 60 1- کاربرگۀ شمارۀ (7) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید. کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دهم: ایران، خانه ما

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 50 1- کاربرگۀ شمارۀ (3) را برای آشنایی بیشتر با تقسیمات کشوری در کلاس کامل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 44 1- متن را بخوانید. با همفکری یکدیگر بگویید شهری که مهدیه در آن زندگی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هشتم: مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38 1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفتم: تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 32 1- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همۀ کالا‌هایی را که در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 26 1- با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس و جو کنید و به این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 22 1- به چند گروه تقسیم شوید. به اخبار روزنامه‌ها در بالای صفحه توجه کنید.با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید. شما میتوانید

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 15 همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 75 1- با توجه به نقشه، بگویید چند ناحیه‌ی آب و هوایی در ایران وجود

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس شانزدهم: آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71 ٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پانزدهم: کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 69 به تصویر دقت کنید. با توجه به آنچه خوانده‌اید، در مقابل هر عدد در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس اول: من حق دارم

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 2 1- چند مورد از نعمت‌های الهی و حق برخورداری از آن‌ها را نام ببرید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 62 1ــ مادر محسن چه دلایلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (2)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 58 1- کار مهمّ اشکانیان چه بود؟ شکست سلوکیان و تبدیل ایران به یک کشور پهناور

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه‌ها

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 111 1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید. آنان سعی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و یکم: کشورگشایان بی‌رحم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 108  2- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید. حکومت ایران ضعیف شده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 105 1- با توجه به خط زمان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 101 1- چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هجدهم: سفر به کربلا (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 94 1- کاربرگه‌ی شماره‌ی 16 را انجام دهید. کاربرگه شماره 16 جنگ صفین متن درس

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 90 1- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (13) را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)

مطالعات اجتماعی پنجم: مبدا تاریخ صفحه 86 1- شما در چه سالی به دنیا آمده‌اید؟  1389 هجری شمسی در زمان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 83 1- با توجه به نقشه‌ی شماره 1، دریاهای اطراف شبه جزیره‌ی عربستان را نام

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 73 1- به نقشه توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید. آسیا آمریکا استرالیا آفریقا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67 1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟  24 ساعت 2- جابه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوازدهم: کشورهای همسایه (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 65 1- درس‌های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (11) را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس یازدهم: کشورهای همسایه (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 56 1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟ جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان 2- همسایگان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دهم: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 49 1- متن را بخوانید. فرض کنید که این گروه مدیر و معاونانی نداشت؛ در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس نهم: راه‌ها و حمل و نقل (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 45 باتوجه به نقشه، توضیح دهید. 1- راه‌آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره‌ی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هشتم: راه‌ها و حمل و نقل (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 38 1- پرس و جو کنید که پیش ازاختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 32 1- کاربرگه‌ی شماره‌ی ( 5 ) را در کلاس انجام دهیدتا با «مواد اولیه»

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس ششم: منابع آب ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 27 1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی‌تان، آب نباشد.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید (1)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 55 1- با توجه به فعالیت درس 9، بگویید که ساختن سکه‌ی طلا به دستور

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس یازدهم: سفری به شهر باستانی همدان

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 50 1ــ بعد از ورود آریایی‌ها به ایران، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دهم: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 43 به تصویرها توجه کنید. این‌ها نمونه‌ی وسایلی هستند که باستان‌شناسان در منطقه‌ی ایلام کشف

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پنجم: جمعت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 22 1- جمعیت کلاس شما چندنفر است؟ 36 نفر 2- با راهنمایی معلم، در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهارم: من عضو گروه هستم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 16 گفت و گو کنید 1ــ هر گروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است؟ فعالیت‌های

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 36 به نظر شما داد و ستد به صورت مبادله‌ی كالا با كالا چه مشکلاتی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

‌مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 34 1ــ فکر کنید و پاسخ دهید. الف ـ هزاران سال است که جانورانی مانند

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سوم: همدلی با دیگران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 12 و 13 1ــ موقعیت‌های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هفتم: جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 30 ١ــ به تصویر وسایل جغرافی‌دان‌ها در صفحه‌ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیله‌ای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس ششم: جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 24 اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم. ١ــ باغ میوه در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7 1ــ هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پنجم: زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 20 ١ــ عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان میدهد. اجزاء

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 3 1- با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!