حل علوم تجربی ششم

حل تمرین علوم ششم | درس چهاردهم:از گذشته تا آینده

حل تمرین علوم ششم | درس چهاردهم:از گذشته تا آینده پرسش متن صفحه 102 وسایل ارتباط انسان ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می دهد: درباره ی این وسایل ارتباطی با یکدیگر گفت وگو کنید. از …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس سیزدهم:سالم بمانیم!

حل تمرین علوم ششم|درس سیزدهم:سالم بمانیم! گفت و گو صفحه 94 میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن ما می شود؟ از طریق بینی و دهان وارد بدن ما می شوند. ولی با دست دادن و روبوسی هم منتقل می شوند. عطسه و سرفه فرد بیمار باعث پخش شدن ویروس …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس دوازدهم:جنگل برای کیست؟

حل تمرین علوم ششم|درس دوازدهم:جنگل برای کیست؟ پرسش متن صفحه 84 در کلاس چهارم با زنجیره ی غذایی و چگونگی نشان دادن آن آشنا شدید. الف) رابطه ی غذایی جانداران شکل روبه رو را با زنجیره ی غذایی نشان دهید. ب) در این زنجیره، زندگی روباه چگونه به درخت بلوط …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ

حل تمرین علوم ششم|درس یازدهم:شگفتی های برگ آزمایش کنید صفحه 80 1-مطابق شکل روی مقداری نشاسته، قطره قطره محلول یُد بریزید. مشاهدات خود را یادداشت کنید و در کلاس گزارش دهید. نشاسته سیاه رنگ می شود. 2- برگی را در یک بشر کوچک بگذارید و آن قدر الکل روی آن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس دهم:خیلی کوچک،خیلی بزرگ

حل تمرین علوم ششم|درس دهم:خیلی کوچک،خیلی بزرگ   جمع آوری صفحه 74 در مورد استفاده و نقش میکروسکوپ ها در دنیای امروز، اطلّاعات جمع آوری و در مورد آنها در کلاس گفت وگو کنید. میکروسکوپ از دو واژه ی یونانی میکرو(کوچک) و  اسکوپ(دیدن) تشکیل شده است و به همین دلیل …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس نهم:سفرانرژِی

حل تمرین علوم ششم|درس نهم:سفرانرژی آزمایش کنید صفحه 66 فعّالیت های زیر را انجام دهید و بگویید در هر مورد، چه شکلی از انرژی به شکل دیگر تبدیل می شود؟ 1- دست های خود را به هم مالش دهید تا احساس گرم شدن کنید. انرژی حرکتی به انرژی گرمایی 2- …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس هشتم:طرّاحی کنیم و بسازیم

حل تمرین علوم ششم|درس هشتم:طرّاحی کنیم و بسازیم گفت و گو صفحه 60 خودروهایی را که در تصویر می بینید، بر اساس ویژگی های زیر مقایسه و درباره ی آنها گفت وگو کنید. اتوبوس مسافر بری  که حدود 6 چرخ لاستیکی با اندازه های بزرگ دارد و خودرو بسیار بزرگ …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2)

حل تمرین علوم ششم|درس هفتم:ورزش و نیرو (2) گفت و گو صفحه 48 الف) چرا وقتی شیر آب را باز میکنیم، آب بلافاصله به سمت زمین جریان پیدا می کند؟ به دلیل نیروی جاذبه ب)چرا اسکی باز در سرازیری به طرف پایین حرکت می کند و سرعت آن زیاد می …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم|درس ششم:ورزش و نیرو(1)

حل تمرین علوم ششم|درس ششم:ورزش و نیرو(1) فعالیت صفحه 40 به تصویرهای مختلف بالا نگاه کنید. الف) در هر یک از تصویر ها چه فعّالیتی در حال اجرا است؟ 1-هوا کردن بادبادک 2-فرستادن موشک به هوا 3-گرفتن توپ توسط دروازه بان 4-بلند کردن وزنه 5-کشیدن زه کمان 6-ضربه زدن به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم ششم| درس پنجم:زمین پویا

حل تمرین علوم ششم| درس پنجم:زمین پویا آزمایش کنید صفحه 32 هر یک از گروه های کلاس، یک عدد تخم مرغ آب پز با پوست را به کلاس بیاورند. با انگشتان خود به پوسته ی تخم مرغ فشار وارد کنید. حالا پوست تخم مرغ را بکنید. با انگشتان خود به …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!