حل فارسی ششم

حل تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس هفدهم:ستاره ی روشن

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۸ درک مطلب  ۱.منظور از جمله ی “راست گوی هلاک نشود” چیست؟  جواب۱: انسان های راست گو هیچ وقت نمی میرند ویاد وخاطره شان همیشه در یادها می ماند و باقی است.   ۲.چرا نیک خوی در هردو جهان ستوده است؟ جواب۲: چون هم مردم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس شانزدهم:آداب مطالعه

فارسی ششم ، صفحه ی ۱۰۳ درک مطلب ۱. سه مورد از فایده های قصه خواندن را بیان کنید. جواب۱: آگاهی از احوال گذشتگان درک قدرت الهی عبرت گرفتن از گذشتگان دل نبستن به دنیا ۲.چرا باید درآغاز یا پایان نوشته از نویسنده ی آن یاد کرد؟ جواب۲: برای احترام …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل ششم،درس پانزدهم:میوه ی هنر

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۹ درک مطلب  ۱.علت قطع کردن درخت سپیدار چه بود؟ جواب۱: نداشتن میوه و بی ثمر بودن ۲.منظور شاعر از مصراع “کردار نکو کن که نه سودی ست ز گفتار” چیست؟ جواب۲: یعنی حرف خوب بدون عمل خوب هیچ فایده ای ندارد. ۳.به نظرشما پیام …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل پنجم،درس چهاردهم:راز زندگی

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۴ درک مطلب  ۱. نظر غنچه و گل را باهم مقایسه و دو تفاوت آنها را بیان کنید؟ جواب۱: زندگی از نظر غنچه : ناامیدی ، ناراحتی ، غم ،اندوه ، گوشه گیری زندگی از نظر گل : سرسبزی ، شکوفایی ، با نشاط بودن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل پنجم،درس سیزدهم:درس آزاد

فارسی ششم ، صفحه ی ۹۰  سیاوش  سیاوش پسر کیکاووس بود او از کودکی نزد رستم بزرگ شد ورستم به او تیراندازی ،کشور داری، پرتاب کمند ،شکار و هنر های اخلاقی را آموخت .سیاوش بعد ازاینکه همه ی تعلیمات را آموخت و جوان برومندی شده بود نزد پدر و کاخ …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل پنجم،درس دوازدهم:دوستی

فارسی ششم ، صفحه ی ۸۶ درک مطلب  ۱. در دوستیابی چگونه رفتار می کنید؟ جواب۱: با مهربانی و صداقت رفتار میکنیم.خوبی یکدیگر را میخواهیم. با آمدن دوستان جدید دوستان قدیمی را فراموش نمیکنیم.قدر دوستانی که داریم را می دانیم. با افراد نیمه دوست با احترام وخوبی رفتار می کنیم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل چهارم، درس یازدهم:شهدا خورشیدند

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۹ درک مطلب  ۱. چرا شهید مانند چراغ خانه است؟ جواب۱: چون مثل چراغ که خانه را روشن میکند شهیدان هم مانند چراغی هستند که همه ی وطن را روشن میکنند ۲.شما هم مانند شاعر شهید را با یک جمله زیبا توصیف کنید؟ جواب۲: شهید …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل چهارم،درس دهم:عطار وجلال الدین محمد

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۶ درک مطلب  ۱.چرا دیدار پدر محمد با افراد مختلف برای او جالب بود؟ جواب۱: چون افرادی که به دیدن پدر محمد می‌آمدند افراد سرشناس و دانشمندی بودند و محمد می توانست از آن ها چیزهای خیلی خوبی یاد بگیرد. ۲. به نظر شما چرا …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل چهارم،درس نهم:رنج هایی کشیده ام که مپرس

فارسی ششم ، صفحه ی ۷۱ ۱. چرا دهخدا پایبند نام نبود؟ جواب۱: چون نام و شهرت را فانی می دانست. ۲.ارزش و عظمت لغتنامه دهخدا را با چه کتابی برابر نهاده اند؟ چرا؟ جواب۲:شاهنامه ، بخاطر عظمت و بزرگی کتاب او و سال هایی که صرف آن کرده ۳. …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی ششم/فصل سوم،درس هشتم:دریاقلی

فارسی ششم ، صفحه ی ۶۰ درک مطلب ۱. منظور از مصراع” چشم انتظار همت تو، دین و میهن است “چیست ؟ جواب۱: دین و وطن منتظر تلاش تو برای حفظ و نجات هستند. ۲.به نظر شما میان کار آرش با دریاقلی چه شباهتی هست؟ جواب۲: هر دو برای نجات …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!