حل علوم تجربی نهم

حل تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن

حل تمرین علوم نهم | درس پانزدهم:باهم زیستن خود رابیازمایید صفحه ۱۶۵ این زنجیره، یکی از زنجیره های غذایی شکل 1 است: گیاه ⇐ملخ ⇐عنکبوت شما زنجیره های دیگر این شکل را رسم کنید. گیاه⇐پروانه⇐عنکبوت گیاه⇐موش⇐مار/عقاب/روباه گیاه⇐موش⇐مار⇐عقاب گیاه⇐خرگوش⇐روباه/شیر گیاه⇐گوزن⇐شیر فکر کنید صفحه ۱۶۵ الف)آیا می توانیم بگوییم همه شبکه های …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار

حل تمرین علوم نهم|درس چهاردهم:جانوران مهره دار گفت و گوکنید صفحه 152 دربارهٔ دوكی بودن بدن ماهی، لغزنده بودن سطح بدن و قرار گرفتن بخشی از هر پولک جلویی روی پولک عقبی، با همدیگر، گفت وگو كنید و برای هر كدام از این ویژگی ها، دلیلی بیان كنید. دوکی بودن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره

حل تمرین علوم نهم|درس سیزدهم:جانوران بی مهره فعالیت صفحه 143 با توجه به آنچه دربارهٔ اسفنج آموختید، طرح ساده ای از بدن اسفنج را رسم کنید و با توجه به آن چگونگی تغذیه و تنفس و دفع مواد زائد آن را توضیح دهید.   اسفنج گردش بیرونی آب دارد که …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان

حل تمرین علوم نهم|درس دوازدهم:دنیای گیاهان فعالیت صفحه 132 مشاهده ای برای نشان دادنِ حرکت آب در طول ساقه طراحی کنید. می توان چندین گل رز سفید را تهیه کرد. سپس گلدانی را پر از آب کرده و در آن مقداری رنگ غذا بریزیم و هم بزنیم. سپس انتهای ساقه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران

حل تمرین علوم نهم|درس یازدهم:گوناگونی جانداران فعالیت صفحه 123 با در نظر گرفتن صفت های ظاهری، جانوران زیر را طبقه بندی و کلید دوراهی برای شناسایی آنها طراحی کنید. پاسخ سوال می تواند متفاوت باشد زیرا می توان آن هارا براساس بال دار بودن یا نبودن،تعداد پا، سختی یا نرمی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس دهم:نگاهی به فضا

حل تمرین علوم نهم|درس دهم:نگاهی به فضا فکرکنید صفحه 111 وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید. رشد گیاهان که نقش حیاتی در تغذیه ما دارند.(به طور مستقیم از خوردن گیاهان و غیر مستقیم خوردن جانورانی که گیاهان غذای آن هاست) گرما …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها

حل تمرین علوم نهم|درس فصل نهم:ماشین ها فکرکنید صفحه 96 شکل 2 تصویر تعدادی از ماشین هایی را که روزانه با آنها سروکار داریم نشان می دهد.در مورد ورودی و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل انرژی در آنها گفت وگو کنید. قایق  پارو زدن (ورودی) حرکت قایق …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن

حل تمرین علوم نهم|درس هشتم:فشار و آثار آن خود را بیازمایید صفحه 86 برای تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهای آن را روی پایه های بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایهٔ متفاوت که معماران در این مورد به کار می برند، نشان داده شده است. الف) اگر سطح …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم| درس هفتم:آثاری از گذشته زمین

حل تمرین علوم نهم| درس هفتم:آثاری از گذشته زمین جمع آوری اطلاعات صفحه ۷۴ علل انقراض دایناسورها، شرایط محیط ‌زیست و زمان حیات آنها اطلاعات جمع آوری درباره کنید و نتیجه را به صورت روزنامه دیواری، ارائه نمایید. 66 میلیون سال پیش جرم آسمانی به اسم “چیکشلوب” به زمین برخورد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای

حل تمرین علوم نهم|درس ششم:زمین ساخت ورقه ای فعالیت صفحه ۶۴ ۱-نقشه قاره های جهان را بر روی یونولیت یا مقوا رسم کنید. 2ــ شکل هندسی قاره ها را برش بزنید. 3ــ قاره ها را مانند جورچین در کنار هم قرار دهید و به سؤالات زیر پاسخ دهید. الف) آیا …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!