حل فارسی نهم

حل تمرین فارسی نهم/فصل ششم،درس هفدهم:شازده کوچولو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۳۲ خودارزیابی ۱.خلبان چگونه با شازده کوچولو آشنا شد؟ جواب۱:در شب اول، وقتی خلبان روی شن ها در فاصله ی هزار کیلومتری آبادی خوابیده بود وقت طلوع خورشید صدای نازک وعجیبی اورا از خواب بیدار کرد وچشمش به آدمک عجیب وغریبی افتاد که با وقار تمام به او می نگریست. ۲.چرا شازده کوچولو شمارش ستارگان …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل ششم،درس شانزدهم:آرزو

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید انسان باید دشمن هم داشته باشد؟ جواب۱: چون دوستان معمولادسعی می کنند هم را تایید کنندوگاها این مساله ممکن است که خیلی از نقص ها پنهان بمانداما دشمنان نکاتی را یادآوری می کنند که اگر غرور کاذبی هست شکسته شود و فرد متوجه عیب هایش بشود. ۲.چرا …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۱۲ خواجه شمس الدین محمد شیرازی متخلص به حافظ غزلسرای بزرگ ایرانی و از بزرگان شعر و ادب پارسی است .او در قرن هشتم یعنی نزدیک به هفتصد سال پیش در شیراز متولد شد. به سرعت علوم و فنون را از استادان زمان خویش قرار گرفت و در علوم ادبی جایگاه رفیعی یافت. او همچنین …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس چهاردهم:پیدای پنهان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۸ خودارزیابی  ۱.پاسخ شخص گمراه به مفضل چه بود؟ جواب۱:اگر از شاگردان جعفر بن محمد هستی باید بدانی که او زیاده ازین سخنان ما را شنیده و با متانت جواب گفته است،لذا توهم شایسته با ما سخن بگو ۲.این درس را با درس اول (آفرینش همه…)مقایسه کنید و شباهت های آن ها را بیان کنید. …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس سیزدهم:آشنای غریبان

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی ۱. چرا شاعر می گوید فصل غریبی سر آمد ؟ جواب۱: چون مردم ایران عاشق امام رضا هستند و حرم ایشان دیگر تنها نیست چون مردم از هرجا که باشند برای زیارت ایشان به حرم می روند. ۲.در شعر دوم برای میلاد امام زمان چه توصیف هایی به کار رفته است؟ جواب۲: …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل پنجم،درس دوازدهم:پیام آور رحمت

فارسی نهم ، صفحه ی ۹۴ خود ارزیابی ۱.منظور از جمله ی “خداوند به دل ها و کردارتان می نگرد ” چیست؟ جواب۱: نیات مهم است نه ظاهر کارها و خدا به نیات و اصل عمل توجه می کند.   ۲.این درس را با درس پنجم(آداب زندگانی) مقایسه کنید و شباهت های آن را توضیح دهید. جواب۲: هر دو در …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس یازدهم:زن پارسا

فارسی نهم ، صفحه ی ۸۵ خود ارزیابی ۱. چرا پدر رابعه شب تولد او دلتنگ خوابید؟ جواب۱: زیرا دخترش به دنیا آمده بود اما نه آن ها نه برایش لباسی داشتند که او را درآن بپیچند و نه توانسته بود برای چراغ روغن پیدا کند. ۲.چه عنوان های دیگری می توان برای این درس انتخاب کرد؟ جواب۲: رابعه ، …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس دهم:آرشی دیگر

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۹ خود ارزیابی  ۱. کدام قسمت از متن درس اشاره به شهید حسین فهمیده دارد؟ جواب۱: خون میان سنگر آزادگان جوشید مثل یک موج خروشان شد کودکی از دامن این موج بیرون جست از کمند آرزوها رست چشم در چشم دشمن بود دست او در دست نارنجک آی آی دشمن من حسین کوچک ایران زمینم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل چهارم،درس نهم:راز موفقیت

فارسی نهم ، صفحه ی ۷۱ خود ارزیابی ۱. چرا هم کلاسی خواجه نصیر به او لقب کوه آهن داد؟ جواب۱: چون خستگی ناپذیر بود. ۲.ویژگی های اخلاقی ابوریحان و خواجه نصیر را مقایسه کنید . جواب۲: هر دو پشتکار فراوان داشتند.جویای علم در هر شرایطی بودند. هردو خواهان یادگیری علم بودند نه خواندن آن . هر دو علاقه مند …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس هشتم:هم زیستی با مام میهن

فارسی نهم ، صفحه ی۶۲ خود ارزیابی ۱. چرا میهن را به مادر تشبیه می کنند؟ جواب۱:چون برای ما مثل مادر بی همتاست.بزرگ و عزیز است. همان طور که زندگی فرزند بسته به نادر است زندگی یک ملت نیز بدون وطن بی معناست ۲.به نظر شما منظور از دوسویه بودن رابطه مادر و فرزند چیست ؟ جواب۲: این رابطه دو …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل سوم درس هفتم:پرتو امید

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۶ خود ارزیابی ۱. چه چیزی پذیرش سختی ها را برای حافظ آسان کرده است؟ جواب۱: امید به آینده بهتر یکسان نبودن احوال روزگار وجود رهبر آگاه توکل به خدا دعا وخواندن قرآن ۲. انسان عاقل در برابر حوادث و مشکلات زندگی چگونه باید رفتار کند ؟ جواب۲:همیشه امید دارد. به خدا توکل می کند …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل سوم،درس ششم:آداب زندگانی

فارسی نهم ، صفحه ی ۵۰ خود ارزیابی ۱.هنگام سخن گفتن دیگران به چه نگاتی باید توجه کرد؟ جواب۱: زیاد حرف نزنیم. حرف دیگران را قطع نکنیم. سوالی که از دیگران پرسیده می شود را ما جواب ندهیم. اگر کسی در حال بیان مطلبی است و ما آن را میدانیم وسط حرفش نگوییم که آن را می دانیم اجازه دهیم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل آزاد،درس پنجم:درس آزاد

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۲ شماره ی ۹ ماندگار در آن زمان دوچرخه داشتم و در محلات میچرخیدم و بازیکنهای مستعد را میکردم و به ملوان دعوت می کردم از بهار۱۳۵۵ بازی دوستانه ای در روستای کولیور بندر انزلی برگزار شد که زادگاه پسر بچه ای پانزده ساله بود که سیروس نام داشت.محمد رضا مرادی که مربی استعداد یاب …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس چهارم:هم نشین

فارسی نهم ، صفحه ی ۳۳ خود ارزیابی ۱. در متن درس چه کسانی به عنوان مشاوران خوب معرفی شده اند؟ جواب۱:پدر و مادر ، معلمان دلسوز و مربیان با تجربه ۲. به نظر شما چرا سعدی پسرنوح را با سگ اصحاب کهف مقایسه کرده است ؟ جواب۲: منظور سعدی تاثیر همنشین بوده است اینکه دوست وهمنشین بد می تواند …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل دوم،درس سوم:مثل آیینه

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۷ خود ارزیابی ۱. نویسنده به چه نوع ارتباط هایی در دوران نوجوانی اشاره کرده است؟ جواب۱: علاوه بر رابطه با خود به  دوستی و پیوند  که وابسته به یک نیاز درونی برای رسیدن به خود شناسی اوست ۲.ویژگی های مشترک آینه و دوست را بیان کنید . جواب۲: هر دو واقعیات را به ما …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل اول،درس دوم:عجایب صنع حق تعالی

فارسی نهم ، صفحه ی ۲۰ خود ارزیابی ۱. کدام بخش درس به روز رستاخیز اشاره دارد؟ جواب۱:” در وقت بهار بنگر و تفکر کن که زمین چگونه زنده شود و چون دیبای هفت رنگ گردد بلکه هزار رنگ شود.” ۲.عبارت “هر یکی را آنچه به کارباید، داد”را توضیح دهید. جواب۲: خداوند هر آفریده ای را با حکمتی خاص و …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی نهم/فصل اول،درس اول:آفرینش همه تنبیه خداوند دل است

فارسی نهم ، صفحه ی ۱۴ خود ارزیابی ۱. چند نمونه از جلوه های زیبایی آفرینش و نعمت های خدا را در درس بیابید و بیان کنید . جواب۱: _خوشه ی طلایی انگور _دانه ی مثل یاقوت انار _ میوه دادن درختان _گل دادن ساقه های خار دار _ماه و خورشید و شب و روز ۲.مفهوم آیه ۴۴ سوره اسراء …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی  ۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است. ۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط دارد؟ نصیحت گوش کن جانا که از جان دوست تر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس شانزدهم:پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۶ خود ارزیابی  ۱. در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید . جواب ۱: محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. محمد=مشبه ادات تشبیه=چونان مشبه به =پرنده وجه شبه = بیمناک بودن ۲.منظور شاعر از” کودکان سنگ” چیست؟ جواب۲:  کودکان فلسطینی که برای دفاع خود چیزی جز پرتاب سنگ …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۸ کلاه فرنگی عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و این اثر تاریخی ایرانی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .عمارت کلاه فرنگی چهار طبقه است اما از بیرون سه طبقه دیده می شود . هر طبقه دارای دو اتاق است و هر کدام از …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!