حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 119 به نظر شما علت این اختلاف چیست؟ چرا این وضع در جهان به

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دهم: مسئولیت همگانی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 109 به نظر شما آیا هر یک از دلایل بالا می‌تواند برای تذکر ندادن

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس نهم: انقلاب اسلامی ایران

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 100 به نظر شما ابرقدرت‌هایی که سال‌ها به استثمار ملت‌های محروم پرداخته‌اند، آیا حاضرند

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هشتم: همدلی و همراهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هفتم: احکام نماز

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 76 با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 66 با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس پنجم: رهبری در دوران غیبت

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 56 با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان _عجّل

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس چهارم: خورشید پنهان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 46 به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم،

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس سوم: راهنمایان الهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 35 به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوم: در پناه ایمان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 24 آیه زیر را بخوانید و باتوجه به معنای آن یکی دیگر از آثار

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس اول: تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 11 1- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است،

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!