حل کتب هشتم

حل تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس هفدهم:راه خوشبختی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۲۱ خود ارزیابی  ۱.شکسپیر ، روزگار را به چه چیزی تشبیه کرده است؟ جواب۱:به دریایی که کشتی زندگی ما بر روی آن به سمت ساحل مقصد در حرکت است این دریا گاهی آرام و گاهی طوفانی است. ۲.این بیت حافظ با کدام قسمت درس ارتباط …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل ششم،درس شانزدهم:پرنده ی آزادی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۱۶ خود ارزیابی  ۱. در بند اول شعر پرنده آزادی تشبیه ها را بیابید . جواب ۱: محمد در آغوش پدرش چونان پرنده ای بیمناک آشیان دارد. محمد=مشبه ادات تشبیه=چونان مشبه به =پرنده وجه شبه = بیمناک بودن ۲.منظور شاعر از” کودکان سنگ” چیست؟ جواب۲:  …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل آزاد،درس پانزدهم:درس آزاد

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۸ کلاه فرنگی عمارت کلاه فرنگی رشت مربوط به دوره قاجار است و این اثر تاریخی ایرانی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است .عمارت کلاه فرنگی چهار طبقه است اما از بیرون سه طبقه دیده می شود . …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/ فصل پنجم،درس چهاردهم:یاد حسین

فارسی هشتم ، صفحه ی ۱۰۰ خود ارزیابی  ۱. درمتن درس به نام کدام حماسه سازان واقعه ی کربلا اشاره شده اشت؟ جواب۱:امام حسین ، حضرت عباس ،حضرت علی اکبر و حضرت علی اصغر ۲.چرا حضرت عباس یکی از اسوه های جوانمردی در واقعه ی کربلا شمرده می شود؟ جواب۲: …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل پنجم،درس سیزدهم:ادبیات انقلاب

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۷ خودارزیابی  ۱.سه ویژگی انقلاب اسلامی را بیان کنید. جواب۱: خدا محوری و دین باوری رهبری بر پایه ی اصل ولایت فقیه وحدت و یکپارچگی مردم ۲.مقصود از عبارت”انقلاب اسلامی،تولدی دیگر” چیست؟ جواب۲: یعنی باعث زنده شدن فرهنگ و اخلاق و معیارهای اخلاقی در جامعه …

بیشتر بخوانید »

فارسی هشتم/فصل پنجم،درس دوازدهم:شیرحق

فارسی هشتم ، صفحه ی ۹۰ خود ارزیابی  ۱.دربیت اول به کدام صفات حضرت علی (ع) اشاره شده است؟ جواب۱: خالص بودن عملش برای خدا ، شیر حق ، منزه از دغل ۲. کدام بیت با مفهوم عبارت “العمال بالنیات”مناسبت دارد؟ جواب۲: بیت ششم ؛ گفت من تیغ از پی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس یازدهم:پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۳ خود ارزیابی  ۱.درمتن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟ جواب۱: بزرگ،عزیز،ستمدیده،خون دل خورده،شکوهمند،عزتمند،استوار،آسمانی،لحظات تلخ وشیرین دیده ۲.درباره ی ارتباط حدیث”حب الوطن من الایمان” با محتوای درس توضیح دهید. جواب۲: این حدیث عشق به وطن را از ایمان میداند . در …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس دهم:قلم سحر آمیز

 فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸ خودارزیابی ۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی ۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ جواب۲: هردو صحنه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس نهم:نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳ خودارزیابی  ۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟  جواب۱: کاشف الکل که بود این شعر از کیست ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد. ۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟ جواب۲: هردو صدر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/ فصل سوم،درس هشتم:آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۱ خود ارزیابی  ۱.از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ جواب۱: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن و خار نشدن در برابر دیگران ۲.با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید . جواب۲: جوان ،مغرور و پرادعا و زیاده خواه …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!