حل علوم تجربی هشتم

حل تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور

حل تمرین علوم هشتم|درس پانزدهم:شکست نور آزمایش کنید صفحه 137 هدف آزمایش بررسی شکست نور در یک تیغهٔ شیشه ای مواد و وسایل چراغ قوه یا لیزر مدادی، تیغهٔ شیشه ای روش اجرا ۱- تیغهٔ شیشه ای را روی سطح میز قرار دهید و باریکهٔ نور را به طور عمود بر یکی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن

حل تمرین علوم هشتم|درس چهاردهم:نور و ویژگی های آن   فعالیت صفحه 124 آزمایشی طراحی و اجرا کنید که به کمک آن بتوان نشان داد نور در خط راست منتشر می شود. هدف آزمایش  منتشر شدن نور در خط راست مواد و وسایل لازم : 3 مقوا یا 3 عدد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی

حل تمرین علوم هشتم|درس سیزدهم:هوازدگی پرسش متن صفحه 114 عوامل مختلفی سنگ های روی کوه ها، صخره ها و ساختمان ها را در گذر زمان دچار تغییر می کند. آیا می دانید سنگ ها چگونه می شکنند و خرد می شوند؟ بر اثر عواملی مثل تغییر دما ، رشد گیاه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها

حل تمرین علوم هشتم|درس دوازدهم:سنگ ها فکرکنید صفحه 105 در شکل زیر دو نوع سنگ دیده می شود. ۱- کدام سنگ دارای استحکام بیشتری است؟ سنگ الف) زیرا فشار و گرمای زیادی را متحمل شده در نتیجه استحکام بالایی دارد. ۲- کدام سنگ برای نمای ساختمان مناسب تر است؟ چرا؟  الف) …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس یازدهم:کانی ها

حل تمرین علوم هشتم|درس یازدهم:کانی ها گفت و گو کنید صفحه 98 در شکل زیر دو کانی را مشاهده می کنید. دربارهٔ کاربرد هر یک از این کانی ها در زندگی گفت و گو کنید. الف)کانی طلا  جواهرآلات و زیور آلات،در صنایع فضایی مثل کلاه فضانوردان، مدال و جایزه ها ، …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس

حل تمرین علوم هشتم|درس دهم:مغناطیس فعالیت صفحه 90 الف) همانند شکل با استفاده از خمیر بازی، مداد و آهنربای نعلی شکل قطب شمال و جنوب را پیدا کنید (شکل الف). آهن ربای نعلی می چرخد و قطب N آن به سمت شمال و قطب S آن به سمت جنوب می …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته

حل تمرین علوم هشتم|درس نهم:الکتریسیته فعالیت صفحه 77 با توجّه به آنچه دربارهٔ باردار شدن اجسام خوانده اید، توضیح دهید چرا: الف) وقتی با پارچهٔ خشک و تمیز پرزداری صفحهٔ تلویزیون را تمیز می کنید، پرزهای پارچه به صفحهٔ تلویزیون می چسبند. با مالیده شدن پارچه به شیشه ی تلویزیون …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران

حل تمرین علوم هشتم|درس هشتم:تولید مثل در جانداران پرسش متن صفحه 65 در جدول ۱ تعدادی از ویژگی های جانداران آمده است. زیر هر ویژگی نقش آن را بنویسید. به نظر شما چه تفاوت اساسی بین تولیدمثل و ویژگی های دیگر جانداران وجود دارد؟ ویژگی تغذیه تنفس دفع تولیدمثل نقش …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری

حل تمرین علوم هشتم|درس هفتم:الفبای زیست فناوری قعالیت صفحه 56 الف) سر انگشتان خود را به طور کامل با جوهر رنگ کنید؛ سپس روی کاغذ طوری فشار دهید تا نقش خط های آن روی کاغذ بیفتد.آیا نقش این خطوط در همهٔ انگشتان شما یکسان است؟ خیر آیا اثر انگشت هم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی

حل تمرین علوم هشتم| درس ششم:تنظیم هورمونی اطلاعات جمع آوری کنید صفحه 48 دربارهٔ محل دقیق هریک از غدد دستگاه هورمونی اطلاعاتی را جمع آوری، و گزارش آن را در کلاس ارائه کنید. تخمدان ها(خانم  ها) : در شکم کمی پایین تر از ناف و دو طرف رحم هیپوفیز : …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!