حل علوم تجربی هفتم

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس پانزدهم:تبادل با محیط گفت و گو کنید صفحه 125 وسایل و مواد: شُش سالم گوسفند، قیچی، دستمال کاغذی پس از تمیز کردن شش، نای، نایژه ها و بخش چپ و راست آن را تشخیص دهید. شش راست از شش چپ بزرگتر است. شش راست سه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم ، درس چهاردهم :گردش مواد گفت و گو کنید صفحه 118 به نظر شما دستگاه گردش مواد باید چه بخش هایی با چه مشخصاتی داشته باشد؟ مایعی برای در جریان داشتن مواد – تلمبه ای برای پمپاژ کردن مایع به کل بدن – لوله ای …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا

حل تمرین علوم چهارم|بخش پنجم،درس سیزدهم:سفرغذا فکرکنید صفحه 110 فرض کنید از شما خواسته اند یک دستگاه برای گوارش غذا طراحی کنید. این دستگاه چه قسمت هایی باید داشته باشد؟ حفره ای برای ورود غذا – لوله ای برای رسیدن غذا به ذاخل بدن – و قسمت هایی برای گوارش …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس دوازدهم:سفره سلامت فعالیت صفحه 102 شکل روبه رو برچسب روی یک بستهٔ خوراکی را نشان می دهد. چه موادی در این خوراکی وجود دارد؟ حاوی آرد گندم ، آرد گندم کامل ، روغن نباتی ، شکرسفید،شربت اینورت ، بی کربنات سدیم خوراکی ، عصاره مالت،نمک …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش پنجم،درس یازدهم:یاخته و اجزای آن فعالیت صفحه 93 با میکروسکوپی که در مدرسه دارید، روپوست برگ بعضی گیاهان، پوستهٔ داخلی و خارجی پیاز را مشاهده، و شکل یاخته های آنها را رسم کنید. پوست پیاز زیر میکروسکوپ:   فعالیت صفحه 94 به شکل های زیر نگاه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس دهم:گرما و بهینه سازی مصرف فعالیت صفحه 83 در مورد پوشش، رنگ لباس و روش گرم کردن منزل مسکونی و عایق بندی ساختمان ها در نواحی سردسیر و نواحی گرمسیر تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید (تشابه ها و تفاو تها را مشخص کنید). …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،فصل نهم:منابع انرژِی فعالیت صفحه73 نمودارهای الف و ب پیش بینی درصد مصرف انرژی های گوناگون را در جهان و به ترتیب در سال های ١٤٠٠ و ١٤٢٠ هجری شمسی نشان می دهد. با توجه به این نمودارها به پرسش های زیر پاسخ دهید. الف) در …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن

حل تمرین علوم هفتم|بخش چهارم،درس هشتم:انرژی و تبدیل های آن فعالیت صفحه 63 به فهرست زیر، جمله هایی اضافه کنید که واژهٔ کار در آنها معنای متفاوتی داشته باشد. امروز خیلی کار دارم. من در یک شرکت تولید بازی های رایانه ای کار می کنم. آیا با من کاری ندارید؟ …

بیشتر بخوانید »

حل تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین

حل تمربن علوم هفتم|بخش سوم،درس هفتم:سفرآب درون زمین فعالیت صفحه 55 -مقدار نفوذ آب را به درون زمین در دو دامنهٔ شکل زیر با هم مقایسه، و دربارهٔ دلیل خود بحث کنید. مقدار نفوذ آب به زمین در دامنه الف بیشتر از ب است به دلیل وجود پوشش گیاهی آب …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین

حل تمرین علوم هفتم|بخش سوم ، درس ششم:سفر آب روی زمین گفت و گو کنید صفحه 47 در گروه خود دربارهٔ اینکه چرا مقدار بارندگی در شهرهای کشورمان با هم فرق دارد، گفت وگو کنید. علت این که بارندگی در مناطق مختلف کشور فرق دارد می تواند مربوط به : …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!