حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و چهارم: دانش و هنر در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 150 1- برای آنکه به برخی شباهت‌های زبان امروزی با پارسی باستان پی ببرید، کاربرگۀ

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوم: من مسئول هستم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 6 1- آقای مسعودی 40 سال دارد و پزشک است. او دارای همسر و سه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 146 1- همفکری کنید و با توجه به تصاویر، اجزای لباس را در هر یک

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و دوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 138 1- همفکری کنید و پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز نام ببرید که

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133 1- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 124 1- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 119 1- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمرو هخامنشیان در صفحه 126

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 110 1- کاربرگۀ شمارۀ (16) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید.  کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 104 1- به تصاویر بالا دقت کنید. چه آثاری مشاهده می‌کنید؟ آیا این آثار با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 96 3- آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا را شنیده‌اید؟ چه احساسی نسبت به آن

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پانزدهم: گردشگری چیست؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 91 2- شما تاکنون کدامیک از انواع گردشگری را تجربه کرده‌اید؟ در کلاس بگویید. نوع

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 79 1- همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه فعالیت‌هایی (در منزل،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سیزدهم: جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 74 1- نقشه خوانی: با توجه به نقشه و راهنمای آن، ابتدا جمعیت کشورها را

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 65 1- گفت وگو کنید: با توجه به اطلاعاتی که از تخریب زیستگاه‌‌ها به دست

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 60 1- کاربرگۀ شمارۀ (7) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید. کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دهم: ایران، خانه ما

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 50 1- کاربرگۀ شمارۀ (3) را برای آشنایی بیشتر با تقسیمات کشوری در کلاس کامل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 44 1- متن را بخوانید. با همفکری یکدیگر بگویید شهری که مهدیه در آن زندگی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هشتم: مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38 1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفتم: تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 32 1- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همۀ کالا‌هایی را که در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 26 1- با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس و جو کنید و به این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 22 1- به چند گروه تقسیم شوید. به اخبار روزنامه‌ها در بالای صفحه توجه کنید.با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید. شما میتوانید

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 15 همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس اول: من حق دارم

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 2 1- چند مورد از نعمت‌های الهی و حق برخورداری از آن‌ها را نام ببرید.

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!