حل علوم تجربی پنجم

حل تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ

حل تمرین علوم پنجم|درس دوازدهم:از ریشه تا برگ کاوشگری صفحه 101 5-وقتی دانه ها جوانه زدند، آنها را با ذرّه بین مشاهده کنید؛ چه می بینید؟ جوانه ها رشد کردند و تارهای بسیار ریزی روی ریشه روییده از دانه قرار دارند. 7 -درِ ظرف شماره ی 2 را ببندید و …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!

حل تمرین علوم پنجم|درس یازدهم:بکارید و بخورید!   کاوشگری صفحه 92 قسمت اول روز / شماره ی گلدان 1 (با آبیاری) 2 (بدون آبیاری) اوّل گیاه سالم و شاداب است. گیاه سالم و شاداب است. سوم گیاه سالم و شاداب است. برگ ها کمی بی حال شده اند. پنجم گیاه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش

حل تمرین علوم پنجم | درس دهم:خاک با ارزش فعالیت صفحه 80 4-پیش بینی کنید که کدام سنگ ها تغییر می کنند. سنگ هایی که استحکام کمتری دارند. 5- در قوطی را باز کنید و مشاهدات خود را بیان کنید. دسته ای از سنگ ها خرد شده ولی بقیه به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)

«حل تمرین علوم پنجم|درس نهم:کارها آسان می شود(2)» گفت و گو صفحه 70 برای ساختن یک ساختمان از چه وسایل و ابزاری استفاده می شود؟ از وسایلی مانند بیل و کلنگ ،وسایل حمل و نقل(فرغون)و.. با استفاده از هر وسیله چه کاری انجام می گیرد؟ به عنوان مثال با استفاده …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1)

حل تمرین علوم پنجم|درس هشتم:کار ها آسان می شود(1) پرسش متن صفحه 64  فراز و نوید سوار الّاکلنگ هستند. فراز دوست دارد با نوید، که از او سنگین تر است، بازی کند امّا مثل اینکه مشکلی وجود دارد. آنها نمی توانند به راحتی با هم بازی کنند. برای حلّ مشکل …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس هفتم:چه خبر؟(2)

حل تمرین علوم پنجم|درس ششم:چه خبر؟(2) پرسش متن صفحه 54 ما بوها و مزه های مختلف را چگونه احساس می کنیم؟ با استفاده از بینی و زبانمان فعالیت صفحه 54 1-یک تکّه ی کوچک نان را روی زبان خود بگذارید. آیا مزه ای را احساس می کنید؟خیر 2- نان را …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم | درس ششم: چه خبر؟(1)

حل تمرین علوم پنجم | درس ششم : چه خبر؟(1) فعالیت صفحه 46 1- چشم خود را در آینه مشاهده کنید. چه رنگ هایی دارد؟ سفید و مشکی و قهوه ای ( بخش قهوه ای برای افراد مختلف تفاوت دارد) 2 -در شکل روبه رو تصویر مدل کامل کره ی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم: حرکت بدن!

«حل تمرین علوم پنجم|درس پنجم:حرکت بدن» پرسش های متن صفحه 36 بازو و ساعد دست خود را لمس کنید؛ چه چیز هایی را زیر پوستتان حس می کنید؟ گوشت و استخوان وقتی ساعدتان را خم می کنید، ماهیچه های روی بازو و پشت آن چه تغییری می کنند؟ ماهیچه های …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین

«حل تمرین علوم پنجم|درس چهارم:برگی از تاریخ زمین»   کاوشگری صفحه 27 3 – با دقّت به کف دست خود و اثر آن روی گِل نگاه کنید؛ چه چیزی مشاهده می کنید؟ خط و خطوط روی دست روی گل هم مشاهده می شود. 4 – این بار، با ذرّه بین …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین علوم پنجم|درس سوم:رنگین کمان

حل تمرین علوم پنجم | درس سوم : رنگین کمان فعالیت صفحه 18 3-رنگین کمانی را که تشکیل می شود،نقّاشی کنید و رنگ های آن را با رنگین کمان صفحه ی پیش مقایسه کنید. رنگین کمان خیلی کم رنگی ایجاد می شود که همان رنگ های رنگین کمان صفحه ی …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!