حل هدیه های آسمان چهارم

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 125 هر یک از این چهره‌ها نشان دهنده‌ی چه احساسی هستند؟ باتوجه به آن‌ها، ترجمه‌ی آیات را کامل کنید. روز قیامت روزی است که: برخی چهره‌ها، شاد هستند. و برخی چهره‌ها، غمگین هستند.   هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 126 در مزرعه اعمالت، …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هجدهم: چشمان همیشه باز

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 119 منظور معلّم از دوربین‌های دقیق‌تر و حسّاس‌تر چه بود؟ منظور معلّم این بود که خداوند همه جا حضور دارد و فرشتگان خدا همه اعمال ما را بسیار دقیق ثبت می‌کنند.   هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 119 آیا دوربین‌های باغ همه اتفاقات …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفدهم: آقای بهاری،خانم بهاری

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 111 بهترین راه تشکر از معلم را چه می‌دانی؟ احترام گذاشتن به معلم و خوب درس خواندن   هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 112 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.  امام علی بن الحسین _ علیه السّلام _ : «حق معلم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس شانزدهم: اسب طلایی

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 106 حمید به چه چیزی فکر می‌کرد و چه تصمیمی گرفت؟ جمله آخر متن درس: با خودم فکر کردم.. که دوچرخه را در جایی قایم کنم و بگویم که دوچرخه را به احسان تحویل دادم. نمی‌خواستم دروغ بگویم ولی دوست داشتم کمی بیش‌تر دوچرخه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 99 از کار خلبان قهرمان، شهید عباس بابایی آموختم که.. قبل از این‌که مردم ضعیف و ناتوان کمک بخواهند به آن‌ها کمک کنیم.   هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 99 آیا برای کمک به دیگران همیشه باید منتظر باشیم تا آن‌ها از ما …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس چهاردهم: اوّلین بانوی مسلمان

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 94 خداوند چه نعمت‌هایی به حضرت خدیجه (س) بخشیده بود؟ ثروت زیاد، همسر مهربان، دختری همچون فاطمه به نظر شما بهترین این نعمت‌ها کدام بود؟  دخترش فاطمه   هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 95 پاسخ‌ها را در خانه‌ها بنویسید. سپس حروف را به …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس سیزدهم: خاله نرگس

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 90 با توجه به داستان «خاله نرگس» درباره موضوع‌های زیر با دوستانتان گفت و گو کنید. بهترین روز برای دیدار با خویشاوندان: جمعه یک پیشنهاد برای اینکه بتوانیم به دیدار همه‌ی آشنایان برویم: برنامه‌ریزی کردن برای دیدار کارهای پسندیده‌ای که در دیدار …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوازدهم: روزی برای همه بچه‌ها

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 85 حضرت مهدی _ عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه _ با خود چه هدیه‌هایی می‌آورد؟ تصویر اول: دانش                          تصویر دوم: دوستی                            …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس یازدهم: ………………..

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 78 از رفتار این دو دوست (پیامبر و ابوذر) چه درسی گرفتید؟ دوستی صمیمانه و از خودگذشتگی و ایثار   هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 78 باتوجه به مفهوم حدیث بنویسید که شما برای دوستانتان چه کارهای دیگری انجام می‌دهید تا دوستی‌تان بیش‌تر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دهم: روشن‌ترین شب

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 71 چرا این درس، «روشن‌ترین شب» نام گرفته است؟ چون پیامبر در شب به پیامبری مبعوث شد و با آوردن قرآن دنیا را روشن کرد.   هدیه‌های آسمان چهارم: بررسی کنید صفحه 72 در شب بعثت، خدا نعمت بزرگی به مردم هدیه کرد. هدیه‌ای …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!