همه دسته ها

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس یازدهم:پرچم داران

فارسی هشتم ، صفحه ی ۸۳ خود ارزیابی  ۱.درمتن درس، سرزمین ایران با چه ویژگی هایی توصیف شده است؟ جواب۱: بزرگ،عزیز،ستمدیده،خون دل خورده،شکوهمند،عزتمند،استوار،آسمانی،لحظات تلخ وشیرین دیده ۲.درباره ی ارتباط حدیث”حب الوطن من الایمان” با محتوای درس توضیح دهید. جواب۲: این حدیث عشق به وطن را از ایمان میداند . در …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس دهم:قلم سحر آمیز

 فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۸ خودارزیابی ۱.سید جمال الدین اسدآبادی در چه زمینه هایی استعداد داشت؟ جواب۱: در مسائل سیاسی و شناخت دشمن ، استعداد یادگیری زبان و تسلط به زبان انگلیسی فرانسه وعربی ۲.چه رابطه ای بین شعر حافظ و نقاشی کمال الدین بهزاد بود؟ جواب۲: هردو صحنه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/فصل چهارم،درس نهم:نوجوان باهوش

فارسی هشتم ، صفحه ی ۷۳ خودارزیابی  ۱.سوالات قائم مقام فراهانی برای آزمایش فرزندانش چه بود؟  جواب۱: کاشف الکل که بود این شعر از کیست ستاره ای بدرخشیدو ماه مجلس شد/دل رمیده ی ما را انیس ومونس شد. ۲.ویژگی های مشترک امیر کبیر وقائم مقام فراهانی چیست؟ جواب۲: هردو صدر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده است. به نظر شما در این داد و ستد، خریدار کیست؟ فروشندگان چه کسانی‌اند؟ چه  کالایی معامله شده است؟ بهای این کالا چیست؟ خریدار خداوند مهربان و فروشندگان مومنان هستند. …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس هفتم

جلسه اول از درس هفتم آموزش مفاهیم صفحه70 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. یاری می کند،پیامبران،فایده ها،قدرتمند،آهن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 رسل بینات یقوم…بـِ حدید بأس …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فارسی هشتم/ فصل سوم،درس هشتم:آزادگی

فارسی هشتم ، صفحه ی ۶۱ خود ارزیابی  ۱.از نظر پیر خارکش عزت و آزادگی چیست؟ جواب۱: قانع بودن و محتاج دیگران نبودن و خار نشدن در برابر دیگران ۲.با توجه به شعر شخصیت پیر و جوان را باهم مقایسه کنید . جواب۲: جوان ،مغرور و پرادعا و زیاده خواه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 119 به نظر شما علت این اختلاف چیست؟ چرا این وضع در جهان به وجود آمده است؟ جمع شدن ثروت‌های جهان در دست عده‌ای کم بی عدالتی نقص‌های موجود در قوانین اقتصادی   پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 121 در روایت‌هایی که زمان …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس ششم

جلسه اول از درس ششم آموزش مفاهیم صفحه61 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. سجده می کند،ترازو،یاد داد،طغیان نکنید،سخن ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 7 8 علم بیان نجم یسجد …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دهم: مسئولیت همگانی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 109 به نظر شما آیا هر یک از دلایل بالا می‌تواند برای تذکر ندادن به دیگران قابل پذیرش باشد؟ چرا؟ خیر، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست. چرا که این نگرش باعث خواهد شد که مردم نسبت به سرنوشت دیگران بی تفاوت شوند و …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن نهم|درس پنجم

جلسه اول از درس پنجم آموزش مفاهیم صفحه52 فعالیت اول جدول زیر را با استفاده از کلمات داده شده کامل کرده و سعی کنید معنای کلمات را به خاطر بسپارید. استغفار می کنند،بودند،سحرها،نیازمند،ثروت ردیف کلمه معنا 1 2 3 4 5 6 کانوا اسحار یستغفرون اموال سائل محروم بودند سحر …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!