حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس نهم: پیشرفت‌های علمی مسلمانان

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 45 به نقشه توجه کنید. دین اسلام در کدام قاره‌ها گسترش یافت؟ در هر قاره،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس هشتم: انرژی را بهتر مصرف کنیم

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 40 فعالیت 1: آیا تاکنون از وسایلی که با انرژی خورشیدی کار می‌کنند مانند ماشین

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس هفتم: جمعیت جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 45 1- با استفاده از نقشه پراکندگی جمعیت، ابتدا نوع تراکم جمعیت (زیاد یا کم)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس ششم: زیست بوم‌ها در خطرند

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 37 باتوجه به نقشه: 1- الف) سه کشور نام ببرید که بیش از 300 گونه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس پنجم: پراکندگی زیست بوم‌های جهان

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 32 1- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست بوم‌های توندرا، تایگا، جنگل‌های بارانی استوایی،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس هفتم: طلای سیاه

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 34 همفکری کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی ١٠را در کلاس کامل کنید. کاربرگه 10: منابع انرژی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس ششم: محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 26 غلات، حبوبات و محصولات جالیزی سه گروه مهم از گیاهان زراعی هستند. همفکری کنید

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس چهارم: آب فراوان، هوای پاک

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 22 1- با توجه به نقشه صفحه 21 بگویید نیوفوندلند و شرق ژاپن که از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس سوم: چهره زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 16 1- زیست کره برای حیات، به هر یک از سه بخش سنگ کره، آب

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس پنجم: عوامل موثر در کشاورزی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 25 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی ٥ را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 5: عوامل موثر

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس چهارم: چگونه تصمیم بگیریم؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 19 تصمیم‌گیری کنید. کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 و 4 را در کلاس انجام دهید. کاربرگه‌ی 3:

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس دوم: حرکات زمین

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 11 1- الف) در زندگی روزانه ،ساعت واقعی چه کاربردی دارد؟ استفاده برای فرائض دینی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس سوم: تصمیم‌گیری چیست؟

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 17 همفکری کنید و بگویید به نظر شما هر کدام از این تصمیم‌ها مثبت است

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی نهم/ درس اول: زمین، مهد زیبای انسان‌ها

مطالعات اجتماعی نهم: فعالیت صفحه 4 1- الف) پرس و جو کنید که آیا تاکنون در اکتشافات فضایی، اثری از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس دوم: آداب دوستی

مطالعات اجتماعی ششم: فعالیت صفحه 14 فعالیت 2: کاربرگه‌ی شماره‌ی (1) و (2) را انجام دهید. کاربرگه 1: درس گفتن

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و چهارم: قاره استرالیا و اقیانوسیه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 160 1- به طور گروهی، استرالیا و نیوزیلند را در یک اطلس، پیدا کنید. سپس

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و سوم: قاره آمریکا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 154 1- نقشه کاربرگه شماره (17) قاره آمریکا را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیست و دوم: ویژگی‌های طبیعی و انسانی آفریقا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 145 1- کاربرگه شماره (16) نقشه‌خوانی آفریقا را در کلاس انجام دهید. کابرگه شماره (16)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نوزدهم: ویژگی‌های منطقۀ جنوب غربی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 122 1- روی نقشه، مسیر سه ضلع مثلثی که منطقه جنوب غربی آسیا را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس بیستم: ایران و منطقه جنوب غربی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 129 به چند گروه تقسیم شوید و با همفکری به پرسش‌ها، پاسخ دهید. 1- چرا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هجدهم: ویژگی‌های انسانی و اقتصادی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 114 1- نقشه پراکندگی جمعیت در آسیا را با نقشه ناهمواری‌ها و آب و هوا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفدهم: ویژگی‌های طبیعی آسیا

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 107 1- با توجه به نمودار، وسعت قاره‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. آسیا آفریقا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات هشتم/ درس شانزدهم: پیروزی فرهنگ بر شمشیر

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 101 1- به تصویر گنبد سلطانیه ،مسجد جامع ورامین و ارگ علیشاه تبریز دقت کنید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پانزدهم: حمله چنگیز و تیمور به ایران

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 93 1- آیا به نظر شما علت هجوم مغولان به ایران فقط قتل اعضای کاروان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس چهاردهم: میراث فرهنگی ایران در عصر سلجوقی

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 86 1- کاربرگه شماره (9)، (شخصیت‌های تاریخی) را در کلاس انجام دهید. کاربرگه شماره (9)

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس سیزدهم: غزنویان، سلجوقیان و خوارزمشاهیان

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 82 1- چرا در بین سه سلسله ترک تبار، سلجوقیان اهمیت بیشتری در تاریخ ایران

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوازدهم: عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی ــ اسلامی

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 70 1- با توجه به متن درس، آیا سلسله‌های ایرانی از نظر رابطه با خلافت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس یازدهم: ورود اسلام به ایران

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 65 1- کاربرگه شماره (7)، نمودار علت و معلول را در کلاس انجام دهید. کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دهم: از رحلت پیامبر تا قیام کربلا (نینوا)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 57 1- پس از مطالعه درس، با یکدیگر همفکری کنید و دلیل بروز فتنه‌ها و

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس نهم: ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 49 1- کاربرگه شماره (5) عصر جاهلیت را انجام دهید. کاربرگه شماره 5 عصر جاهلیت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هشتم: رسانه‌ها در زندگی ما

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 43 2- آیا میدانید پلیس فتا چیست؟ در این باره تحقیق کنید و برخی خدمات

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس هفتم: ارتباط و رسانه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 39 2- الف) متن سیر تحول رسانه‌ها را بخوانید و چهار تحول مهم در ارتباطات

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس ششم: قوه قضائیه

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 30 1- چرا والدین حق دارند از فرزندانشان بپرسند به کجا می‌روند؟ با چه کسانی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس پنجم: آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از آن‌ها

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 24 1- متن زیر را بخوانید و دربارهٔ آن گفت ‌و گو کنید: کدامیک از

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی ششم/ درس اول: دوستی

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 8 به عهده دانش‌آموز   مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 9 به عهده دانش‌آموز  

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه نهم صفحه چهل و نه 49

رفتن به فهرست صفحات ریاضی نهم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی نهم (آپارات) فهرست فیلم های ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و دوم: روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97 ١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و یکم: تقویم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 94 2ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای 13 آبان و 11 و 12 اردیبهشت

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه هشتم صفحه هفتاد و هفت 77

رفتن به فهرست صفحات ریاضی هشتم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی هشتم (آپارات) فهرست فیلم های ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه هشتم صفحه هفتاد و سه 73

رفتن به فهرست صفحات ریاضی هشتم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی هشتم (آپارات) فهرست فیلم های ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه هشتم صفحه شصت و پنج 65

رفتن به فهرست صفحات ریاضی هشتم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی هشتم (آپارات) فهرست فیلم های ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیستم: نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90 1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید. الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 85 1ــ آیا در منطقه‌ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آن‌ها نسبت به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هجدهم: پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 83

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس چهارم: وظایف دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 21 3- کاربرگه شماره (2) دولت را انجام دهید. کاربرگه شماره 2 دولت 4- گفت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس سوم: ساختار و تشکیلات دولت

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 15 1- هم اکنون رئیس جمهور ایران کیست؟ حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی او چگونه

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه ششم صفحه یازده 11

رفتن به فهرست صفحات ریاضی ششم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی ششم (آپارات) فهرست فیلم های ریاضی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس دوم: تعاون (2)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 7 1- انفاق کردن چه اثراتی در زندگی فرد انفاق کننده دارد؟ تمایل به کارهای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هشتم/ درس اول: تعاون (1)

مطالعات اجتماعی هشتم: فعالیت صفحه 3 1- گفت‌ و گو کنید. الف) شباهت‌های این دو ماجرا چه مواردی بود؟ جلوه‌هایی

بیشتر بخوانید

حل تمرین ریاضی پایه چهارم صفحه هشتاد 80

رفتن به فهرست صفحات ریاضی چهارم دانلود نرم افزار اندروید فهرست فیلم های ریاضی چهارم(آپارات) فهرست فیلم های ریاضی چهارم

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و سوم: عقاید و سبک زندگی مردم در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 146 1- همفکری کنید و با توجه به تصاویر، اجزای لباس را در هر یک

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و دوم: اوضاع اقتصادی در ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 138 1- همفکری کنید و پنج شغل یا حرفه از دنیای امروز نام ببرید که

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیست و یکم: اوضاع اجتماعی ایران باستان

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 133 1- متن را بخوانید. همفکری کنید و چند شباهت خانوادۀ امروزی را با خانواده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس بیستم: امپراتوری‌های ایران باستان چگونه کشور را اداره می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 124 1- به تصویر مهر سلطنتی داریوش توجه کنید و بگویید به نظر شما چرا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نوزدهم: آریایی ها و تشکیل حکومت‌های قدرتمند درایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 119 1- یک اطلس جغرافیایی به کلاس بیاورید. به نقشۀ قلمرو هخامنشیان در صفحه 126

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هجدهم: قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 110 1- کاربرگۀ شمارۀ (16) بررسی شواهد (سنگ نگاره) را در کلاس انجام دهید.  کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفدهم: میراث فرهنگی و تاریخ

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 104 1- به تصاویر بالا دقت کنید. چه آثاری مشاهده می‌کنید؟ آیا این آثار با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس شانزدهم: جاذبه‌های گردشگری ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 96 3- آیا تاکنون صلوات خاصه امام رضا را شنیده‌اید؟ چه احساسی نسبت به آن

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پانزدهم: گردشگری چیست؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 91 2- شما تاکنون کدامیک از انواع گردشگری را تجربه کرده‌اید؟ در کلاس بگویید. نوع

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهاردهم: منابع آب و خاک

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 79 1- همفکری کنید و روی یک کاغذ بنویسید مردم در چه فعالیت‌هایی (در منزل،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سیزدهم: جمعیت ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 74 1- نقشه خوانی: با توجه به نقشه و راهنمای آن، ابتدا جمعیت کشورها را

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دوازدهم: حفاظت از زیستگاه‌های ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 65 1- گفت وگو کنید: با توجه به اطلاعاتی که از تخریب زیستگاه‌‌ها به دست

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس یازدهم: تنوع آب و هوای ایران

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 60 1- کاربرگۀ شمارۀ (7) نمودارهای آب و هوایی را در کلاس تکمیل کنید. کاربرگه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس دهم: ایران، خانه ما

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 50 1- کاربرگۀ شمارۀ (3) را برای آشنایی بیشتر با تقسیمات کشوری در کلاس کامل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس نهم: من کجا زندگی می‌کنم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 44 1- متن را بخوانید. با همفکری یکدیگر بگویید شهری که مهدیه در آن زندگی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هشتم: مصرف

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 38 1- به نظر شما باتوجه به آن‌چه درباره سرگذشت پول گفته شد کدام شکل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس هفتم: تولید و توزیع

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 32 1- الف) یک روز خود را مجسم کنید. سپس همۀ کالا‌هایی را که در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس ششم: بیمه و مقابله با حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 26 1- با راهنمایی معلم از مدیریت مدرسه پرس و جو کنید و به این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس پنجم: همدلی و همیاری در حوادث

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 22 1- به چند گروه تقسیم شوید. به اخبار روزنامه‌ها در بالای صفحه توجه کنید.با

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس چهارم: قانون گذاری

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 17 1- تعیین کنید: با همفکری یکدیگر، مقرراتی برای کلاس و مدرسه‌تان بنویسید. شما میتوانید

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس سوم: چرا به مقررات و قوانین نیاز داریم؟

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 15 همفکری کنید و بگویید چه مشکلات و شرایط دیگری ممکن است در اردوی شما

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 75 1- با توجه به نقشه، بگویید چند ناحیه‌ی آب و هوایی در ایران وجود

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس شانزدهم: آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71 ٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پانزدهم: کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 69 به تصویر دقت کنید. با توجه به آنچه خوانده‌اید، در مقابل هر عدد در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی هفتم/ درس اول: من حق دارم

مطالعات اجتماعی هفتم: فعالیت صفحه 2 1- چند مورد از نعمت‌های الهی و حق برخورداری از آن‌ها را نام ببرید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 62 1ــ مادر محسن چه دلایلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (2)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 58 1- کار مهمّ اشکانیان چه بود؟ شکست سلوکیان و تبدیل ایران به یک کشور پهناور

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه‌ها

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 111 1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید. آنان سعی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و یکم: کشورگشایان بی‌رحم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 108  2- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید. حکومت ایران ضعیف شده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 105 1- با توجه به خط زمان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 101 1- چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هجدهم: سفر به کربلا (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 94 1- کاربرگه‌ی شماره‌ی 16 را انجام دهید. کاربرگه شماره 16 جنگ صفین متن درس

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 90 1- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (13) را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)

مطالعات اجتماعی پنجم: مبدا تاریخ صفحه 86 1- شما در چه سالی به دنیا آمده‌اید؟  1389 هجری شمسی در زمان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 83 1- با توجه به نقشه‌ی شماره 1، دریاهای اطراف شبه جزیره‌ی عربستان را نام

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!