حل تمرین نگارش ششم|درس یازدهم:شهدا خورشیدند

نگارش ششم صفحه68 1-شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید.  الف)دانش آموزان(انشای-انشاء) خود را در کلاس خواندند. ب)معلّم گفت:«نام(شهدای-شهداء)انقلاب ما در

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش ششم|درس دهم:عطّار و جلال الدّین محمّد

نگارش ششم صفحه63 1-با حروف آخر هر واژه،مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید. هیجان انگیز–زیارت–تعجب–برخیز–زادگاه–هیجان–نیشابور [divider style=”solid”

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش ششم|درس ششم:ای وطن

نگارش ششم صفحه42 1-با توجه به متن درس،واژه هایی را که صدای/ س/دارند،پیدا کنید و بنویسید.  سلام-سرود-سبزی-سربازان صادقانه-غصّه–قصّه مثل [divider

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش ششم|درس سوم:هوشیاری

نگارش ششم صفحه24 1-مانند نمونه،هم خانواده ی هر یک از واژه ها را بنویسید. قصد:مقصد،قاصد،مقاصد،مقصود معلوم:علم،تعلیم،معلّم هلاک:مهلکه،هلاکت،استهلاک امثال:مثل،تمثیل،مثال [divider style=”solid”

بیشتر بخوانید

حل تمرین نگارش ششم|درس اول:معرفت آفریدگار

نگارش ششم صفحه10 1-با توجه به متن درس،کلمه های مرتبط با هر واژه را بنویسید.  آفریدگار: خلق-خالق-نعمت-مخلوق-خداوندگار-خدا-کردگار بهار: باد-مرغزار-ربیع-لاله زار-گل-برگ-بلبل-قمری-درختان 2-با توجه

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!