بایگانی/آرشیو برچسب ها : حل تمرین نگارش پنجم

حل تمرین نگارش پنجم|درس هفدهم:کار و تلاش

نگارش پنجم صفحه89 1-با توجه به متن درس،جدول ها را با واژه هایی که دارای نشانه های زیر هستند،کامل كنيد. ح ه راحت هشیار غ ق فارغ قناعت س ص سلیمان قصر ز ذ زندگانی رهگذار صفحه90 2-کلمه های زیر را مانند نمونه دسته بندی کنید: نظر،ناظر،نظارت تجسّم،جسم،مجسّمةاجسام عاقل،معقول،عقل تدبیر،مدبّر،تدابیر قناعت،قانع 3-مانند نمونه واژه های جمله های زیر را مرتّب …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس شانزدهم:وقتی بوعلی،کودک بود

نگارش پنجم صفحه84 1-بندهایی را که کلمه های زیر در آنها به کار رفته است،بنویسید.                لطف،حفظ،شوق،دل‌ خوشی اشک شوق از دیدگان ستاره،فرو ریخت و گفت:«این خدای بزرگ،این پسرک نازنین من،در این دو سه ماهه،راه چند ساله را پیموده است؟من که باور نمی کنم.نکند برای دل خوشی من این سخنان را می گویی؟» ستاره …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس پانزدهم:کاجستان

نگارش پنجم صفحه78 1- با حروف در هم ریخته ی هر ردیف،یک واژه بسازید.  تازیانه رهگذران تحمّل 2-از روی بیت هایی که کلمه های زیر در آنها به کار رفته،یک بار بنویسید. تأمّل: گفت:«ای آشنا،ببخش مرا     خوب در حال من،تأمّل کن اتّفاق: شاید این اتّفاق هم روزی      ناگهان از برای من افتاد.» خطوط: در کنار خطوط سیم …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس چهاردهم:شجاعت

نگارش پنجم صفحه73 1-جاهای خالی جمله های زیر را با واژه های مناسب از متن درس،کامل کنید. شجاع،کسی است که از خطر و عاقبت کارهای بد بترسد. آنچه ناپسند و نکوهیده است،این است که انسان بی دلیل بترسد. تلخی دارو سلامت انسان را تضمین می کند. امروز علاوه بر نترسیدن و قدرت بدنی به شجاعت اخلاقی هم احتیاج داریم. خنده …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس سیزدهم:روزی که باران می بارید

نگارش پنجم صفحه68 1-مانند نمونه،با توجه به متن درس،واژه ها را کامل کنید: بی اختیار بی اختیار خوش نویس خوش نویس ره گذر رهگذر خدا حافظی خداحافظی صفحه69 2-ده واژه را که از نظر شما ارزش املایی دارند،از متن درس انتخاب کرده و بنویسید. رهگذر-صندلی-مخصوصاً-انتظار-پیغام-لذّت-خداحافظی-منظور-صاحب الزّمان-دکّان 3-معنی هر واژه را بنویسید و هر یک را در جمله ای به کار …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس یازدهم:نقش خردمندان

نگارش پنجم صفحه57 1-با توجه به متن درس،واژه هایی که حروف زیر را دارند،در جاهای مشخص شده،بنویسید. ح:حمله-وحشت-حفظ-حکومت-حرکت-حادثه-حوادث هـ:چهل-هنوز-خاطره-هراس انگیز-ذهن-هنگام-هلاکو 2-واژه ی میانی واژه های زیر را از متن درس پیدا کنید و بنویسید.  خواجه نصیرالدّین توسی ریاضی دان نویسنده کتاب ها مشغول شد صدای مهیب فرو افتاد حرکتی زیرکانه آغاز برای جذب دانشمندان صفحه58و59 3-در جمله های زیر،به جای …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس دهم:نامِ نیکو

نگارش پنجم صفحه53 1-با توجه به متن درس،جاهای خالی را پر کنید. تحسین آمیز-تشویقش-مراقب-غرور-نام آشنا-کارهای او 2-متن درس را با دقت بخوانید و واژه هایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است،بنویسید.  جست و جو گر-شبانگاه-گفت و گو-خیال انگیز-زاینده رود-گل دسته-هم کلاسی-پرکار-کم حرف-قلم مو-کارگاه-دلنشین-جلال الدین-خوش حالی-سپیده دم-تحسین آمیز-سرمشق-     رو به رو- نیم رخ-نام آشنا-نیک نامی-هم صدا-پایدار-زرنگار …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس نهم:نام آوران دیروز،امروز،فردا

نگارش پنجم صفحه 48 1-با توجه به متن درس،کلمه های گروه«الف و ب»را با هم ترکیب کنید و واژه ی جدید بسازید. گروه الف: خوش-سپاس-نام-کتاب-پر-خدا گروه ب:امید-فروش-آور-حافظ-نما-گزار واژه های جدید: سپاس گزار-کتاب فروش-پر امید-خوش نما-نام آور-خداحافظ-پر فروش صفحه 49 2-با توجه به متن درس، از روی بندی که درباره ی«نام آوران امروز»صحبت کرده است،یک بار بنویسید. فصل دوم یعنی«نام آوران …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس هشتم:دفاع از میهن

نگارش پنجم صفحه40 1-الف)جدول زیر را با واژه های درس کامل کنید. 1 غ ر ق 2 ق د ر 3 ف ر و غ 4 پ ی غ ا م 5 م ق ا و م ت 6 غ ل ت ی د ن د ب)یک بار از روی واژه های جدول بالا بنویسید. غرق-قدر-فروغ-پیغام-مقاومت-غلتیدند صفحه41 2-در متن درس،جمله …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس ششم:سرود ملّی

نگارش پنجم صفحه34 1-مانند نمونه کامل کنید.  از خود گذشته+ی=از خودگذشتگی سازنده+ی=سازندگی پاینده+ی=پایندگی جاودانه+س=جاودانگی پاره+ی=پارگی صفحه35 2-برای هر کدام از شکل های صداهای زیر،یک واژه از متن درس پیدا کنید و بنویسید.  صدای/ز/: اهتزاز-حاضران-عظمت-گذشته صدای/س/: خواسته-خلاصه-ایثار صفحه36 1-کدام دسته از جمله های زیر با بقیه فرق دارد؟چرا؟ جمله ی اول جمله ی دوم دستش را به طرف هندوانه دراز کرد ولی نتوانست …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس پنجم:چنار و کدوبُن

نگارش پنجم صفحه27 1-بیت هایی را که واژه های زیر در آنها به کار رفته است،از متن درس پیدا کنید و بنویسید. مهرگان،کاهلی،زیادت پرسید از آن چنار که«تو،چند ساله ای؟»             گفتا:«دویست باشد و اکنون زیادتی است» خندید ازو کدو،که«من از تو،به بیست روز             برتر شدم،بگو تو که این کاهلی ز …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس چهارم:بازرگان و پسران

نگارش پنجم صفحه 23 1-جدول را مانند نمونه کامل کنید.  فضیلت اسباب غفلت محافظت خصلت فضیلـ اسبا غفلـ محافظـ خصلـ فضیـ اسبـ غفـ محافـ خصـ فضـ اسـ غـ محا خـ فـ ا محـ مـ 2-الف)با توجه به متن درس،جاهای خالی را با واژه های مناسب پر کنید. ای فرزندان بکوشید به کسب هنر و فضیلت،که انسان ثروتمند و باهنر،اگرچه گمنام …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس سوم:رازی و ساخت بیمارستان

نگارش پنجم صفحه18 1- دو بند آخر درس را خوش خط و خوانا بنویسید و زیر واژه هایی که از نظر شما ارزش املایی دارند،خط بکشید.  امروزه همه ی ما تلاش می کنیم،کارهای خوبی انجام دهیم.یکی از شرط های موفّقیت در کارها،بهره گیری از دانایی و هوشیاری است.از خدای بزرگ می خواهیم به ما یاری رساند تا در این راه،موفّق …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس دوم:فضل خدا

نگارش پنجم صفحه12 1-کلمه‌ های زیر را با حروف مناسب کامل کنید. فضل-توحید-تأثیر-زمزمه 2-ابتـدا حروف کلمه ی نوشـته شـده را جدا کنید،سـپس مانند نمونه برای هر حـرف،دو واژه بنویسید. انجم ا: آدمی-هزار ن: نیایش-صنوبر ج: جذّاب-مجاهد م: مهتاب-سماور صفحه13 3-مانند نمونه،در متن درس،واژه‌ هایی را که آهنگ یکسانی دارند،پیدا کنید و بنویسید. شمار،هزار،نهار لاله زار،نوبهار،شاخسار با توجه به متن حکایت«درخت گردکان» جمله های زیر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش پنجم|درس اوّل:تماشاخانه

نگارش پنجم صفحه8 1-جمله‌ هایی را که در آنها یکی از واژه‌ های لطیف-طبیعت-محکم به کار رفته است،بنویسید. پدیده های لطیف،زیبا و عجیب،پیش روی ما هستند که به سادگی از کنارشان می گذریم. مطالعه در طبیعت  و تأمّل درباره ی چیزهایی که هر روز می بینیم و از کنارشان می گذریم،راه مناسبی برای شناخت آنها است. یکی دیگر از این …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!