حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و دوم: بازسازی ویرانه‌ها

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 111 1- ایرانیان چه تأثیراتی بر جانشینان چنگیز و تیمور گذاشتند؟ توضیح دهید. آنان سعی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیست و یکم: کشورگشایان بی‌رحم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 108  2- چرا مغول‌ها به ایران حمله کردند؟ چند دلیل بیاورید. حکومت ایران ضعیف شده

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس بیستم: وزیران کاردان، شهرهای آباد

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 105 1- با توجه به خط زمان سه حکومت ترک تبار را نام ببرید و

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس نوزدهم: ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 101 1- چرا ایرانیان بنی عباس را به قدرت رساندند؟ چرا مردم از حکومت بنی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هجدهم: سفر به کربلا (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 94 1- کاربرگه‌ی شماره‌ی 16 را انجام دهید. کاربرگه شماره 16 جنگ صفین متن درس

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هفدهم: سفر به کربلا (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 90 1- متن درس جمهوری عراق را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (13) را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس شانزدهم: مدینه، شهر پیامبر (ص)

مطالعات اجتماعی پنجم: مبدا تاریخ صفحه 86 1- شما در چه سالی به دنیا آمده‌اید؟  1389 هجری شمسی در زمان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پانزدهم: بازگشت از سفر حج

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 83 1- با توجه به نقشه‌ی شماره 1، دریاهای اطراف شبه جزیره‌ی عربستان را نام

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهاردهم: زندگی در نواحی مختلف جهان

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 73 1- به نقشه توجه کنید و نام قاره‌ها را بنویسید. آسیا آمریکا استرالیا آفریقا

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سیزدهم: حرکت‌های کره زمین

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 67 1-  گردش زمین به دور خودش چند ساعت طول می‌کشد؟  24 ساعت 2- جابه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوازدهم: کشورهای همسایه (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 65 1- درس‌های پاکستان و ترکمنستان را مطالعه کنید و کاربرگه‌ی شماره‌ی (11) را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس یازدهم: کشورهای همسایه (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 56 1- کدام کشورها در شمال ایران قرار دارند؟ جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان 2- همسایگان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دهم: کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 49 1- متن را بخوانید. فرض کنید که این گروه مدیر و معاونانی نداشت؛ در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس نهم: راه‌ها و حمل و نقل (2)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 45 باتوجه به نقشه، توضیح دهید. 1- راه‌آهن سراسری ایران به کدام بندر در کناره‌ی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هشتم: راه‌ها و حمل و نقل (1)

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 38 1- پرس و جو کنید که پیش ازاختراع اتومبیل، مردم از چه وسایلی برای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس هفتم: نواحی صنعتی مهم ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 32 1- کاربرگه‌ی شماره‌ی ( 5 ) را در کلاس انجام دهیدتا با «مواد اولیه»

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس ششم: منابع آب ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 27 1- فرض کنید یک روز از صبح تا شب در محل زندگی‌تان، آب نباشد.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس پنجم: جمعت ایران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 22 1- جمعیت کلاس شما چندنفر است؟ 36 نفر 2- با راهنمایی معلم، در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس چهارم: من عضو گروه هستم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 16 گفت و گو کنید 1ــ هر گروه مشغول انجام دادن چه فعالیتی است؟ فعالیت‌های

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس سوم: همدلی با دیگران

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 12 و 13 1ــ موقعیت‌های زیر را بخوانید و بگویید در هر موقعیت چه کارهایی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس دوم: احساسات ما

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 7 1ــ هر یک از موقعیت‌های زیر چه احساسی را در شما به وجود می‌آورد؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی پنجم/ درس اول: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

مطالعات اجتماعی پنجم: فعالیت صفحه 3 1- با راهنمایی معلم، نام افرادی را که با آنها ارتباط دارید، به ترتیب

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!