حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و دوم: روزهای مهم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 97 ١ــ متن زیر را با همکلاسی‌هایتان بخوانید. سپس چند خصوصیت امام خمینی را بیان

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیست و یکم: تقویم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 94 2ــ به یک تقویم نگاه کنید. روزهای 13 آبان و 11 و 12 اردیبهشت

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس بیستم: نشانه‌های ملی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 90 1ــ شعر را بخوانید و پاسخ دهید. الف) شاعر برای توصیف کشور ایران به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نوزدهم: از محیط زیست مراقبت کنیم

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 85 1ــ آیا در منطقه‌ی شما جانوران یا گیاهانی هستند که تعداد آن‌ها نسبت به

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هجدهم: پوشش گیاهای و زندگی جانوری در ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 83

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هفدهم: نواحی آب و هوایی ایران

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 75 1- با توجه به نقشه، بگویید چند ناحیه‌ی آب و هوایی در ایران وجود

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس شانزدهم: آب و هوا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 71 ٢ــ وضع هوا چه تأثیری بر زندگی و فعالیت‌های روزانه ما دارد؟ با توجه

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پانزدهم: کوه‌ها و دشت‌های زیبا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 69 به تصویر دقت کنید. با توجه به آنچه خوانده‌اید، در مقابل هر عدد در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهاردهم: سفری به شهر باستانی کرمانشاه

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 62 1ــ مادر محسن چه دلایلی را برای از بین رفتن ساسانیان و ورود اسلام

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سیزدهم: سفری به تخت جمشید (2)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 58 1- کار مهمّ اشکانیان چه بود؟ شکست سلوکیان و تبدیل ایران به یک کشور پهناور

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوازدهم: سفری به تخت جمشید (1)

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 55 1- با توجه به فعالیت درس 9، بگویید که ساختن سکه‌ی طلا به دستور

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس یازدهم: سفری به شهر باستانی همدان

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 50 1ــ بعد از ورود آریایی‌ها به ایران، اولین حکومتی که در این سرزمین تشکیل

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دهم: مورخان چگونه گذشته را مطالعه می‌کردند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 43 به تصویرها توجه کنید. این‌ها نمونه‌ی وسایلی هستند که باستان‌شناسان در منطقه‌ی ایلام کشف

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس نهم: نخستین شهرها چگونه به وجود آمدند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 36 به نظر شما داد و ستد به صورت مبادله‌ی كالا با كالا چه مشکلاتی

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هشتم: نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

‌مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 34 1ــ فکر کنید و پاسخ دهید. الف ـ هزاران سال است که جانورانی مانند

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس هفتم: جغرافی‌دانان چگونه محیط‌های زندگی را مطالعه می‌کنند؟

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 30 ١ــ به تصویر وسایل جغرافی‌دان‌ها در صفحه‌ی قبل نگاه کنید و نام هر وسیله‌ای

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس ششم: جهت‌های جغرافیایی

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 24 اکنون بیایید این جهت‌ها را روی نقشه‌ی زیر مرور کنیم. ١ــ باغ میوه در

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس پنجم: زندگی در شهر و روستا

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 20 ١ــ عکس «الف» یک شهر و عکس «ب» یک روستا را نشان میدهد. اجزاء

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس چهارم: نقشه‌ی محله‌‌‌ی ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 15 ١ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 3 (دیدن منظره از بالا) را در کلاس انجام دهید. اگر

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس سوم: خرید و فروش در محله

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 9 ١ــ در محل زندگی شما کدامیک از امکانات عمومی وجود دارد؟ بنویسید. خودپرداز بانک،

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس دوم: اینجا محله ماست

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 5 2ــ کاربرگه‌ی شماره‌ی 1 (محله ما) را به کمک پدر و مادرتان پر کنید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین مطالعات اجتماعی چهارم/ درس اول: همسایه ما

مطالعات اجتماعی چهارم: فعالیت صفحه 3 1ــ به تصویرهای صفحه ی قبل با دقت نگاه کنید و هر یک را

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!