بایگانی/آرشیو برچسب ها : قرآن چهارم

حل تمرین قرآن چهارم/ درس پانزدهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 94 معنی لغت زیر را بنویسید. طَعام: غذا چرا انسان باید به غذایش دقت کند؟ زیرا غذای حرام در زندگی انسان تاثیر بدی می‌گذارد.   قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 96   قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 97  

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن چهارم/ درس دهم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 63 معنی لغات زیر را بنویسید. حَسُنات: کارهای خوب                    سَیّئات: کارهای بد                      حَسَنَۀ: کار خوب                 سَیّئۀ: کار بد   قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن چهارم: درس پنجم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 27 معنی کلمات زیر را بنویسید. حَبلِ اللهِ: ریسمان خدا به نظر شما منظور از «حَبلِ اللهِ» (ریسمان خدا) چیست؟ ریسمان وسیله اتصال به یک چیز است که می‌توان با آن خود را نجات داد. در این‌جا منظور از ریسمان الهی همان قرآن، پیامبر و امامان معصوم است که که ما به وسیله …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن چهارم/ درس سوم

قرآن چهارم: جلسه دوم کار در کلاس صفحه 18     قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین دوم صفحه 19   قرآن چهارم: جلسه سوم تمرین سوم صفحه 19 در عبارات تمرین دوم، صدای قبل از حروف ناخوانا را با فلش به حرف ساکن یا تشدید بعد از آن‌ها وصل کنید.  

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن چهارم/ درس دوم

قرآن چهارم: جلسه اول پیام قرآنی صفحه 10 آیا می‌توانید سیب خود را در جایی بخورید که هیچ کس نبیند؟! خیر زیرا خدا در هر لحظه و هر آن شاهد و ناظر بر اعمال ماست. به نطر شما کسی موفق می‌شود؟ خیر، حتی اگر جایی برای مخفی شدن پیدا کنیم باز هم خداوند ما را می‌بیند و شاهد و ناظر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین قرآن چهارم/ درس اول

قرآن چهارم: جلسه دوم پیام قرآنی صفحه 4 معنی لغات زیر را بنویسید. رَبَّنا: پروردگار ما                         مُومِنینَ: مومنان                         یَوم: روز                           حِساب: قیامت   قرآن چهارم: جلسه …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!