بایگانی/آرشیو برچسب ها : نگارش ششم

حل تمرین نگارش ششم|درس هفدهم:ستاره ی روشن

نگارش ششم صفحه99 1-از متن درس،بندهایی را که هر دو واژه ی مشخص شده در آن به کار رفته است،پیدا کنید و بنویسید.  الف)وصیت،عزّوجل گفت:وصیت کنم شما را که خدای،عزّوجلّ به یگانگی شناسید و وی را اطاعت دارید و بدانید که کردار زشت و نیکوی شما می بیند و آنچه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس شانزدهم:آداب مطالعه

نگارش ششم صفحه95 1-در هر جمله،زیر شکل صحیح واژه های داخل کمانک،خط بکشید. الف)باید دانست که جماعت،(لایق-لایغ) چه نوع سخن است. ب)آگاه شدن از(اهوال ــ احوال) ذشتگان از فواید قصه خوانی است. پ)از آداب حکایت گویی این است که سخنان محال و(گذاف-گزاف)نگوید. ت)در نظم خوانی،چنان نکنند که(مستمع-مصتمع)ملول گردد. صفحه96 2-در …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس پانزدهم:میوه ی هنر

نگارش ششم صفحه90 1-با توجه به متن شعر،برای هریک از نشانه ها،واژه های مناسب بنویسید. صـ ص:قصّه-صدا-حاصل قـ ق:قصّه-دهقان هـ ـهـ ـه ه:تیشه-هیزم شکن-دهقان-مه-ناکرده-بیهوده-میوه-هنر عـ ـعـ ـع ع:شعله-عمل صفحه91 2-واژه های زیر را از متن درس بیابید و بنویسید.  واژه ی پنج حرفی که حرف چهارم آن«گ» باشد. آتشگر واژه …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس چهاردهم:راز زندگی

نگارش ششم صفحه83 1-با توجه به متن درس،جمله هایی را که در آنها واژه ی«گل»به کار رفته است،بنویسید. گل به خنده،گفت: گفت و گوی غنچه و گل از درون باغچه باز هم به گوش می رسد. گل به راز زندگی اشاره کرده است. هر چه باشد او گل است. گل،یکی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس دوازدهم:دوستی و مشاوره

نگارش ششم صفحه76 1-در جمله های زیر شکل درست واژه های داخل کمانک را انتخاب کنید و بنویسید. در هر نیک و بد به دوستان خوذ(مشفق/مشفغ/موشفق)باش. مشفق چون دوست نو گیری،پشت بر دستان(کحن/کهن/کوهن)مکن. کهن دوستی ایشان به مردمی و(احصان/اهسان/احسان)تازه نگه دار. احسان صفحه77 2-مانند نمونه،با واژه های داده شده،چهار واژه ی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس یازدهم:شهدا خورشیدند

نگارش ششم صفحه68 1-شکل صحیح کلمات را انتخاب کنید.  الف)دانش آموزان(انشای-انشاء) خود را در کلاس خواندند. ب)معلّم گفت:«نام(شهدای-شهداء)انقلاب ما در تاریخ جاویدان باقی می ماند. 2-با توجه به متن درس،جدول زیر را کامل کنید. 1 ا ن ش ا 2 ح ا د ث ه 3 ز ی ب ا …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس دهم:عطّار و جلال الدّین محمّد

نگارش ششم صفحه63 1-با حروف آخر هر واژه،مانند نمونه واژه های جدیدی از متن درس بنویسید. هیجان انگیز–زیارت–تعجب–برخیز–زادگاه–هیجان–نیشابور صفحه64 2-با توجه به متن درس،غلط های املایی را پیدا کنید و شکل درست آن را در جدول بنویسید.  محمّد و پدرش برای یک سفر تولانی (طولانی) صمرقند (سمرقند) را ترک کردند. محمّد از …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درش نهم:رنج هایی کشیده ام که مپرس

نگارش ششم صفحه58 1-واژه هایی را که در آنها یکی از شـکل های صدای/ز/ به کار رفته اسـت،از درس پیدا کنید و بنویسید. ز نیزه-قزوین-بروجردی-بزرگ-زبان-زمان-نزدیک-امروز-ارزش-طرز-روز-نزدیکان-هزاران-چیز-نیز-جز-ارزش-زحمت-        باز-زهر-برگزیده ام ض ریاضی-ضعف ظ عظیم-تلفّظ-حافظه-مظلومیت-ظالمین-لحظه-منظور-حافظ-لحظات ذ درگذشت-گذاشته صفحه59 2-مانند نمونه واژه های زیر را در جدول قرار دهید. کلمه کلمات کتاب …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین نگارش ششم|درس ششم:ای وطن

نگارش ششم صفحه42 1-با توجه به متن درس،واژه هایی را که صدای/ س/دارند،پیدا کنید و بنویسید.  سلام-سرود-سبزی-سربازان صادقانه-غصّه–قصّه مثل صفحه43 2-جمله های زیر را با استفاده از واژه های درس،کامل کنید. ای وطن دوستت دارم؛ چون مانند سرودی صادقانه از اعماق وجودم شنیده می شوی. دوستت دارم؛زیرا مانند کوه در …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!