حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 107 آیا شما با نظر هدی موافقید؟ بله موافقم؛ چون یکی از ویژگی‌های دانش‌آموز

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس شانردهم: زیارت

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 100 آیا می‌دانید نام این سه امام بزرگوار چیست؟ به ترتیب، امام کاظم (ع)،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پانزدهم: حماسه آفرینان جاودان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 94 در دوران دفاع مقدس، غیر از شهدا چه کسان دیگری در حملات دشمن

بیشتر بخوانید

حل تمرین‌ هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهاردهم: راز موفقیت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 87 فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟ چهار عنصر انسان را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس سیزدهم: عید مسلمانان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 81 با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده‌هایی دارد؟ به

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دوزادهم: سفرهای با برکت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 75 به نظر شما چرا این درس «سفرهای با برکت» نام گرفته است؟ چون

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس یازدهم: راه تندرستی

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 67 شما برای حفاظت سلامت خود چه کارهایی انجام می‌دهید؟ ورزش کردن، خواب کافی،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دهم: آداب زندگی

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 63 آیات ده تا دوازده سوره‌ی حجرات را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس نهم: جهان دیگر

هدیه‌های آسمان ششم: برای بگو صفحه 56 یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طراحی کند؛ سپس با تهیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هشتم: دوران غیبت

هدیه‌های آسمان ششم: یک پرسش صفحه 51 در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفتم: دست در دست دوست

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 47 و 48 پاسخ سوالات زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروف

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس ششم: سیمای خوبان

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 38 فکر می‌کنید امامان (علیهم السّلام) چه ویژگی‌هایی داشتند که خداوند ایشان را پیشوای

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پنجم: شتربان با ایمان

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 33 درباره پیام آیه‌ای که خواندید با دوستانتان گفت و گو کنید. ای آیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28 هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس سوم: سرور آزادگان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 23 چه قیام‌هایی را می‌شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین (علیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دوم: بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست را به مردم نشان دهند

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس اول: یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: هم‌خوانی کنیم صفحه 10 در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟ یگانه، دانا، مهربان، پاک،

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!