حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پانزدهم: حق النّاس

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 122 1- به نمونه‌ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهاردهم: ما مسلمانان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 111 به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سیزدهم: کلید گنج‌ها

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 105 به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه‌روز در نماز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوازدهم: ارزش کار

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 98 به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می‌آورد؟ دزدی

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 88 به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دهم: دو سرمایه گرانبها

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت‌هایی با یک مسابقه فوتبال

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس نهم: تدبیر زندگانی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 74 به نظر شما دیدگاه کدام گروه صحیح است؟ آیا راه دیگری به غیر

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هشتم: نشان ارزشمندی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 66 به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 59 بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 53 ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پنجم: روزی که اسلام کامل شد

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 به نظر شما این همه تأکید نشانۀ چیست؟ خداوند به پیامبر فرمودند که

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهارم: پیوند جاودان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 34 به نظر شما علت تاکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟ چون نعمت

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 27 آن‌چه خواندیم، بخشی از توصیفهای قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 19 با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نیود، چه اتفاقی

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس اول: آفرینش شگفت انگیز

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 12 آنچه گفته شد، فقط نمونه‌ای از شگفتی‌های بی‌پایان دنیای ماست. شما هم با

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!