بایگانی/آرشیو برچسب ها : پاسخ کتاب کار انگلیسی هفتم

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس هفتم: My Address Reading  صفحه 56 و 57 1ــ معادل کلمات فارسی مشخص شده را در متن انگلیسی پیدا کنید.(یک نمونه، انجام شده است.) حسن اميدی در يک اداره کار میکند. او چهل و هفت ساله است و در خانه ای در خيابان بهمن …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House

حل تمرین کتاب کارانگلیسی هفتم|درس ششم: My House Reading page 52 and 53 1ــ در کلاس زبان انگلیسی، معلم از شما خواسته است با علامت (✓) مشخص کنید که کدام یکّ از این فعالیت ها معموال در مکان های زیر صورت میگیرد. Bedroom Living room Kitchen Place Activity ✓ Cooking …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس پنجم:My Appearance Reading page 48 and 49 1ــ در متن زیر، دور کلماتی که مربوط به «پوشاک» می شوند ، خط بکشید. 3ــ در متن زیر با استفاده از حروفی که تاکنون آموخته اید کلماتی را که می توانید بخوانید، مشخص کنید. (سوال بر …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس چهارم:My Family Reading page 44 and 45 1- در متن زیر دور کلماتی که نسبت های خانوادگی را نشان می دهند خط بکشید. 2-دبیر انگلیسی تان از شما خواسته است تا کلمات زیر را به تصاویر مرتبط وصل کنید. ٣ــ با استفاده از حروفی …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس سوم:My age Reading 1- روز تولد افراد زیر را با کشیدن خط به اعداد مرتبط متصل کنید. (جواب سوال برای هر دانش آموز فرق می کند) 2- ماه تولد اشخاص زیر را با کشیدن خط به ماه مرتبط وصل کنید (جواب سوال برای هر دانش …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتاب کار انگلیسی هفتم|درس دوم:My classmates

حل تمرین کتاب کار زبان هفتم|درس دوم:My classmates Reading 1-در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه تقسیم شده اند و اسامی آنها بر روی برگه ای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام«امکانیان» که غایب بوده بعد از …

بیشتر بخوانید »

حل تمرین کتابکار انگلیسی هفتم|درس اول: my name

حل تمرین کتابکار زبان هفتم|درس اول:my name Reading ١ــ اسامی کوچک را در متن زیر پیدا کنید و دور آنها خط بکشید. ٢ــ نامهایی را که در بین اعضای خانواده، بستگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید. (برعهده ی دانش آموز است) ٣ــ خانوادهای به تازگی صاحب دو فرزند …

بیشتر بخوانید »
error: Content is protected !!