حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17 توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است.

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوازدهم: جهاد

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 134 در آیه بالا خداوند جهاد را به یک داد و ستد تشبیه کرده

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس یازدهم: انفاق

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 119 به نظر شما علت این اختلاف چیست؟ چرا این وضع در جهان به

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دهم: مسئولیت همگانی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 109 به نظر شما آیا هر یک از دلایل بالا می‌تواند برای تذکر ندادن

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس نهم: انقلاب اسلامی ایران

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 100 به نظر شما ابرقدرت‌هایی که سال‌ها به استثمار ملت‌های محروم پرداخته‌اند، آیا حاضرند

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هشتم: همدلی و همراهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما چگونه ممکن است که دوست انسان از یک سو به

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس هفتم: احکام نماز

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 76 با توجه به شعر زیر، بگویید که سعدی در این شعر چه چیز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس ششم: وضو، غسل و تیمم

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 66 با توجه به حدیث پیامبر (ص) چند مورد از آثار وضو را بیان

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس پنجم: رهبری در دوران غیبت

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 56 با توجه به اینکه بیش از هزار سال است که امام زمان _عجّل

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس چهارم: خورشید پنهان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 46 به نظر شما در دوران ظهور امام زمان، چه تغییراتی در اخلاق مردم،

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس سوم: راهنمایان الهی

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 35 به نظر شما، ما به عنوان یک مسلمان چگونه می‌توانیم در گفتار، رفتار

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس دوم: در پناه ایمان

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 24 آیه زیر را بخوانید و باتوجه به معنای آن یکی دیگر از آثار

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان نهم/ درس اول: تو را چگونه بشناسم؟

پیام‌های آسمان نهم: فعالیت کلاسی صفحه 11 1- صفت‌هایی را که در این شعر به خدا نسبت داده شده است،

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پانزدهم: حق النّاس

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 122 1- به نمونه‌ها توجه کنید و جدول زیر را با چند مثال دیگر

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهاردهم: ما مسلمانان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 111 به نظر شما مسئولیت ما در برابر مشکلات و گرفتاری‌های برادران و خواهران

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سیزدهم: کلید گنج‌ها

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 105 به محتوای نماز دقت کنید و دعاهایی که در هر شبانه‌روز در نماز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوازدهم: ارزش کار

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 98 به نظر شما بیکاری چه مشکلات دیگری در جامعه به وجود می‌آورد؟ دزدی

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس یازدهم: آفت‌های زبان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 88 به نظر شما، نعمت سخن گفتن چه تاثیری در زندگی انسان در این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دهم: دو سرمایه گرانبها

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 83 به نظر شما زندگی ما در دنیا، چه شباهت‌هایی با یک مسابقه فوتبال

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس نهم: تدبیر زندگانی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 74 به نظر شما دیدگاه کدام گروه صحیح است؟ آیا راه دیگری به غیر

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هشتم: نشان ارزشمندی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 66 به نظر شما رانندگی کردن با این همه تابلو دشوار نیست؟ چرا این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس هفتم: یک فرصت طلایی

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 59 بر اساس فرمایش پیامبر اکرم (ص) رفتار و گفتار روزه دار بهتر است

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس ششم: نردبان آسمان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 53 ضمن مشورت با دوستانتان در کلاس، توضیح دهید چه فرقی بین آداب نماز

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس پنجم: روزی که اسلام کامل شد

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 به نظر شما این همه تأکید نشانۀ چیست؟ خداوند به پیامبر فرمودند که

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس چهارم: پیوند جاودان

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 34 به نظر شما علت تاکید قرآن بر نعمت اهل بیت چیست؟ چون نعمت

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس سوم: همه چیز در دست تو …

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 27 آن‌چه خواندیم، بخشی از توصیفهای قرآن کریم و احادیث معصومین دربارۀ بهشت است. علاوه

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس دوم: عفو و گذشت

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 19 با توجه به آیات بالا توضیح دهید اگر خداوند غفار نیود، چه اتفاقی

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هشتم/ درس اول: آفرینش شگفت انگیز

پیام‌های آسمان هشتم: فعالیت کلاسی صفحه 12 آنچه گفته شد، فقط نمونه‌ای از شگفتی‌های بی‌پایان دنیای ماست. شما هم با

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس پانزدهم: مزدوران شیطان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 154 توضیح دهید در هر یک از موارد زیر عجله و شتاب چه نتایج

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهاردهم: کمال هم نشین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 143 با توجه به شعر بگویید دوستان و هم نشینان چگونه بر یکدیگر می‌گذارند؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس سیزدهم: بر بال فرشتگان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 135 به نظر شما چرا پیامبر اکرم در مسجد، هم‌نشینی با گروهی را انتخاب

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوازدهم: نشان عزت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 128 با دوستانتان در کلاس گفت و گو کنید و نمونه‌های دیگری از این

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس یازدهم: نماز جماعت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 116 به نظر شما چرا پیامبر اکرم همه مردم _ حتی افراد نابینا_ را

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دهم: ستون دین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 108 از نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السّلام و یارانش چه می‌آموزیم؟ امام

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس نهم: به سوی پاکی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 99 به نظر شما، آیا کسی که ما انسان‌ها را آفریده، برای زندگی سعادتمندانه

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هشتم: افتخار بندگی

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 92 به کمک دوستانتان در کلاس، کارهای دیگری را نام ببرید که انجام آن‌ها

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس هفتم: برترین بانو

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 81 به نظر شما چرا با وجود اینکه داشتن دختر در میان مردم آن

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس ششم: اسوه فداکاری و عدالت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 70 به نظر شما بر اساس آیه فوق، چرا امیرمومنان بدون هیچ ترس و

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس پنجم: پیامبر رحمت

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 62 به نظر شما، چگونه می‌توان عزت نفس خود را حفظ کرد؟ انسان با

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس چهارم: عبور آسان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 47 آیا تاکنون به مرگ فکر کرده‌اید؟ نه به نظر شما چرا از شهدا

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس سوم: تلخ یا شیرین

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 42 الف) به نظر شما اگر پادشاه زیرک به جای کار و زحمت یکساله،

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس دوم: استعانت از خدا

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 26 به نظر شما، بهلول از این درخواست‌ها چه منظوری داشت؟ می‌خواست به هارون

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان هفتم/ درس اول: بینای مهربان

پیام‌های آسمان هفتم: فعالیت کلاسی صفحه 17 توانایی یادگیری، یکی از هزاران نعمتی است که خداوند به ما داده است.

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفدهم: دانش‌آموز نمونه

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 107 آیا شما با نظر هدی موافقید؟ بله موافقم؛ چون یکی از ویژگی‌های دانش‌آموز

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس شانردهم: زیارت

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 100 آیا می‌دانید نام این سه امام بزرگوار چیست؟ به ترتیب، امام کاظم (ع)،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پانزدهم: حماسه آفرینان جاودان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 94 در دوران دفاع مقدس، غیر از شهدا چه کسان دیگری در حملات دشمن

بیشتر بخوانید

حل تمرین‌ هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهاردهم: راز موفقیت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 87 فکر می‌کنید کمال چه جمله‌ای را نوشته بود؟ چهار عنصر انسان را در

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس سیزدهم: عید مسلمانان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 81 با توجه به آنچه در درس خواندیم، مراسم حج چه فایده‌هایی دارد؟ به

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دوزادهم: سفرهای با برکت

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 75 به نظر شما چرا این درس «سفرهای با برکت» نام گرفته است؟ چون

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس یازدهم: راه تندرستی

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 67 شما برای حفاظت سلامت خود چه کارهایی انجام می‌دهید؟ ورزش کردن، خواب کافی،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دهم: آداب زندگی

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 63 آیات ده تا دوازده سوره‌ی حجرات را بخوانید و ترجمه‌ی آن‌ها را کامل

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس نهم: جهان دیگر

هدیه‌های آسمان ششم: برای بگو صفحه 56 یک مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طراحی کند؛ سپس با تهیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هشتم: دوران غیبت

هدیه‌های آسمان ششم: یک پرسش صفحه 51 در این دوران، که امام مهدی (علیه السّلام) جانشین خاصّی را به مردم

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس هفتم: دست در دست دوست

هدیه‌های آسمان ششم: کامل کنید صفحه 47 و 48 پاسخ سوالات زیر را به ترتیب اعداد جدول بنویسید؛ سپس حروف

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس ششم: سیمای خوبان

هدیه‌های آسمان ششم: ایستگاه فکر صفحه 38 فکر می‌کنید امامان (علیهم السّلام) چه ویژگی‌هایی داشتند که خداوند ایشان را پیشوای

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس پنجم: شتربان با ایمان

هدیه‌های آسمان ششم: تدبّر کنیم صفحه 33 درباره پیام آیه‌ای که خواندید با دوستانتان گفت و گو کنید. ای آیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس چهارم: باغ سّری

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 28 هادی و مهدی برای آگاه کردن بچه‌ها چه کارهای دیگری می‌توانستند انجام دهند؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس سوم: سرور آزادگان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 23 چه قیام‌هایی را می‌شناسید که با الگو گرفتن از قیام امام حسین (علیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس دوم: بهترین راهنمایان

هدیه‌های آسمان ششم: برایم بگو صفحه 17 پیامبران مردم را راهنمایی می‌کردند تا.. راه درست را به مردم نشان دهند

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان ششم/ درس اول: یکتا

هدیه‌های آسمان ششم: هم‌خوانی کنیم صفحه 10 در شعر به کدام صفات خداوند اشاره شده است؟ یگانه، دانا، مهربان، پاک،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفدهم: اینها و آنها

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 124 چه شباهت‌هایی میان مفهوم این آیه و تصویر زیر وجود دارد؟ در روز

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس شانزدهم: روزنامه‌های دیواری

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 120 آیا نادر و دوستانش می‌توانستند از اعلام نظر داوران درباره روزنامه دیواری خود

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس پانزدهم: بهمن همیشه بهار

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 112 آن‌چه در این تصویر می‌بینید با پیروزی انقلاب اسلامی ابران چه ارتباطی دارد؟

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس چهاردهم: بزرگ مرد تاریخ

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 101 هر یک از این ویژگی‌های امام خمینی (رحمه الله علیه)، شما را به

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس سیزدهم: کوچک‌های بزرگ

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 95 چه نمونه‌های دیگری از این کوچک‌های بزرگ سراغ دارید؟ از دست دادن فرصت‌ها

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دوازدهم: خورشید پشت ابر

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 88 چه شباهت‌هایی میان امام زمان عجل الله فرجه و خورشید پشت ابر وجود

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس یازدهم: سروِ سربلند سامرا

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 81 چرا خلیفه عبّاسی از آزادی امام حسن عسکری علیه السّلام و ارتباط او

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دهم: در ساحل دجله

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 75 کدام قسمت این درس را بیش‌تر دوست داشتی؟ چرا؟ قسمتی که امام هادی

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس نهم: یک جهان جشن!

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 67 با شنیدن نام عید غدیر به یاد چه چیزهایی می‌افتید؟ چرا؟ حضرت محمّد

بیشتر بخوانید

حل تمرین پیام‌های آسمان پنجم/ درس هشتم: دو نامه

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 59 هر یک از این کارها در کدان رفتار شخصیت‌های داستان دیده‌‌ می‌شود؟ تهمت:

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس هفتم: رنگین کمان جمعه

هدیه‌های آسمان پنجم: کامل کنید صفحه 52 با کمک معلّم خود، شکل خواندن نماز جمعه را کامل کنید: نماز جمعه،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس ششم: مال مردم

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 44 احساس شما از این‌که ببینید شخصی بدون اجازه از وسایل دیگری استفاده می‌کند،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس پنجم: گل صد برگ

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 35 این آیه را بخوانید، پس از شنیدن آیه، چه می‌کنید؟ بعد از شنیدن

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس چهارم: از نوزاد بپرسید!

هدیه‌های آسمان پنجم: گفت و گو کنیم صفحه 29 یکی از سفارش‌های خدا به حضرت عیسی علیه السّلام را انتخاب،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس سوم: ………………..

هدیه‌های آسمان پنجم: ایستگاه فکر صفحه 23 با کمک دوستانت چه عنوانی برای درس پیشنهاد می‌دهی؟ یکی از آن چهار

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس دوم: تنها او

هدیه‌های آسمان پنجم: تدبّر کنیم صفحه 16 به این تصویر دقت کنید. چه هماهنگی‌هایی در اجزای آن می‌بینید؟ آب باران

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان پنجم/ درس اول: دسته گلی از آسمان

هدیه‌های آسمان پنجم: برایم بگو صفحه 10 الف- باتوجه به شعر، نام هر یک از شاخه‌های این دسته‌گل چیست؟ و

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس نوزدهم: خدا جون از تو ممنونم

هدیه‌های آسمان چهارم: تدبّر کنیم صفحه 125 هر یک از این چهره‌ها نشان دهنده‌ی چه احساسی هستند؟ باتوجه به آن‌ها،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هجدهم: چشمان همیشه باز

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 119 منظور معلّم از دوربین‌های دقیق‌تر و حسّاس‌تر چه بود؟ منظور معلّم این بود

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفدهم: آقای بهاری،خانم بهاری

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 111 بهترین راه تشکر از معلم را چه می‌دانی؟ احترام گذاشتن به معلم و

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس شانزدهم: اسب طلایی

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 106 حمید به چه چیزی فکر می‌کرد و چه تصمیمی گرفت؟ جمله آخر متن

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پانزدهم: یک ماجرای زیبا

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 99 از کار خلبان قهرمان، شهید عباس بابایی آموختم که.. قبل از این‌که مردم

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس چهاردهم: اوّلین بانوی مسلمان

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 94 خداوند چه نعمت‌هایی به حضرت خدیجه (س) بخشیده بود؟ ثروت زیاد، همسر مهربان،

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس سیزدهم: خاله نرگس

هدیه‌های آسمان چهارم: گفت و گو کنید صفحه 90 با توجه به داستان «خاله نرگس» درباره موضوع‌های زیر با دوستانتان

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوازدهم: روزی برای همه بچه‌ها

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 85 حضرت مهدی _ عَجَّلَ اللهُ فَرَجَه _ با خود چه هدیه‌هایی می‌آورد؟ تصویر

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس یازدهم: ………………..

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 78 از رفتار این دو دوست (پیامبر و ابوذر) چه درسی گرفتید؟ دوستی صمیمانه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دهم: روشن‌ترین شب

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 71 چرا این درس، «روشن‌ترین شب» نام گرفته است؟ چون پیامبر در شب به

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس نهم: کودک شجاع

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 66 به کمک دوستان خود، ادامه داستان «کودک شجاع» را در چند جمله بنویسید.

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هشتم: دیدار دوست

هدیه‌های آسمان چهارم: کامل کنید صفحه 59 واژه‌های مناسب را در گلبرگ‌ها بنویسید. نام: امام رضا _ علیه السّلام _

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس هفتم: نماز در کوهستان

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 52 در هر وضعیتی نماز خواندن واجب است؛ حتّی اگر.. آبی وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس ششم: حرمی با دو گنبد

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 46 امام موسی کاظم _ علیه السّلام _ چندمین امام است؟ آیا مطلبی درباره

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس پنجم: سخنی که سه بار تکرار شد!

هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 41 با انجام دادن چه کارهایی می‌توانیم به سخن پیامبر _ صلی الله علیه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس چهارم:یک نماز و ده رکوع!

هدیه‌های آسمان چهارم: ببین و بگو صفحه 35 برای کدام یک از این موارد، خواندن نماز آیات واجب است؟ ماه

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس سوم: ما به مسجد می‌رویم

  هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 24 مصطفی در نامه‌اش به خالد چه چیزهایی می‌نویسد؟ دوست عزیزم خالد، سلام.

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس دوم: کودکی بر آب

   هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 18 خلاصه داستان «کودکی بر آب» را از زبان یکی از این شخصیت‌ها

بیشتر بخوانید

حل تمرین هدیه‌های آسمان چهارم/ درس اول: دانه‌ای که نمی‌خواست بروید!

  هدیه‌های آسمان چهارم: برایم بگو صفحه 10 دانه‌ها برای رشد به چه چیزهایی نیاز دارند؟ گرما،نور،آب‌ و هوا  

بیشتر بخوانید
error: Content is protected !!